2012 11 04

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM. Nėra didesnio įsakymo

„Koks yra visų pirmasis įsakymas?“ – klausia Rašto aiškintojas Jėzaus šį sekmadienį skaitomoje Evangelijos ištraukoje. Į šį klausimą būtų galėjęs atsakyti kiekvienas Bibliją studijuoti pradėjęs vaikas Izraelyje. Atsakymas paprastas ir kartu sudėtingas: mylėti Dievą ir artimą kaip save patį.

Deja, nesugebame deramai mylėti nei Dievo, nei savo artimo. Nesugebame ir savęs deramai mylėti. Ką turime daryti, kai tai patiriame?

Homilijos autorius yra pranciškonas kunigas Juozapas Marija Žukauskas OFM, šiuo metu tarnaujantis Kanados lietuvių katalikų bendruomenei Toronte.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.