2012 11 22

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Negimusio kūdikio dienai atminti – Lietuvos Šeimos centro renginiai

Lapkričio 23 d., Negimusio kūdikio dieną, Lietuvos Šeimos centras kviečia melstis už neišgyvenusius vaikelius, žmones, netekusius kūdikio, išgyvenusius abortą, šeimas, kurioms reikalingas dvasinis ir fizinis išgydymas. Negimusio kūdikio diena Lietuvoje minima lapkričio 23 d., nes tą dieną 1955 m. LTSR sveikatos ministro įsakymu buvo įteisinti abortai, leidžiantys moteriai iki 12 nėštumo savaitės spręsti, ar leisti vaikui gimti. Dėl ano ministro sprendimo ir nuolatinės propagandos, neva negimęs vaikas – dar ne žmogus, tūkstančiai moterų pasirinko abortą.

Nors Lietuvos Respublikoje tebegalioja ta pati tvarka, žmonių atsakomybė ir sąmoningumas didėja. Pasak Lietuvos Šeimos centro darbuotojų, besikreipiančių pagalbos žmonių daugėja, kadangi dabar galima rasti ir daugiau informacijos informacijos apie kūdikį, jo gyvybingumą nuo pat pradėjimo momento, jo vystymąsi.

Prieš keletą metų buvo imtasi kelių iniciatyvų siekiant atkreipti visuomenės dėmesį ir kreiptis į Vyriausybę peržiūrėti aborto įstatymą, rinkti parašai, daryti įvairūs žingsniai, tačiau dėl politinės kaitos ir neaiškumo pastaruoju metu jokių svarbesnių pokyčių nepasiekta.

Norėdama atkreipti visuomenės dėmesį į šią skaudžią problemą, Bažnyčia kviečia visus vienytis maldoje už žmones, netekusius kūdikio, neišgyvenusius vaikelius ir fizinio bei dvasinio išgydymo reikalingas šeimas. Pal. popiežius Jonas Paulius II yra sakęs: „Norėčiau […] tarti keletą žodžių specialiai moterims, kurios patyrė abortą. […] Galbūt žaizda jūsų širdyje dar nėra užgijusi. Tai, kas atsitiko, tikrai buvo ir tebėra labai bloga. Bet nenustokite drąsos ir nepraraskite vilties. Geriau pasistenkite suprasti, kas atsitiko, ir garbingai tai išgyventi. Jei dar nenusižeminote ir su pasitikėjimu neatsivėrėte atgailai, padarykite tai. Maloningasis Tėvas pasirengęs suteikti jums savo atleidimą ir ramybę Susitaikymo sakramentu. Pagaliau suprasite, kad niekas nėra galutinai prarasta ir pajėgsite paprašyti atleidimo savo kūdikį, dabar gyvenantį Viešpatyje.“ (Evangelium vitae, 99).

Kaip ir kiekvienais metais, Šeimos centrai Lietuvoje kviečia įsitraukti į Negimusio kūdikio dienos minėjimą parapijose ir malda bei konkrečia pagalba prisidėti prie gyvybės kultūros puoselėjimo. Lietuvos parapijose vyks įvairūs renginiai, kuriuose maloniai kviečiame dalyvauti.

Negimusio kūdikio dienai paminėti 2012 m. renginiai visuomenei 

Kaune:

Kauno Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo (Vytauto) bažnyčioje:
16 val. Švč. Sakramento adoracija.
17 val. Susitaikymo vakaras.
18 val. šv. Mišios už negimusius kūdikius ir jų netektį išgyvenančius tėvus.

Kaišiadoryse:

Kristaus Atsimainymo parapijoje Negimusio kūdikio dienai skirtos maldos akcijos metu melsimės  už negimusios gyvybės išsaugojimą:

Lapkričio 22 d. 18 val., Kaišiadorių Katedroje, ketvirtadienį,  Šv. Sakramento adoracijos metu nuo 9.30 iki

Lapkričio 23d. Kaišiadorių Katedroje, 18 val. Šv. Mišių metu. Po Šv. Mišių kryžiaus kelio procesijos metu.

Marijampolėje:

Lapkričio 23 d. nuo 11 val. Marijonų gimnazijos salėje (J. Bendoriaus g.11) vyks konferencija ,,Žmogaus gyvybės pradžia“, skirta 10-12 kl. mokiniams bei dorinio ugdymo, tikybos ir biologijos dalykų mokytojams

Gargžduose:

Lapkričio 23 d. renginiai:

17.00 val. Šv. Mišios Gargždų bažnyčioje

17.45 val. Susikaupimo akimirka prie Negimusiems kūdikiams skirto koplytstulpio (Žemaitės g. 20)

18.00 val. Paskaita „Potencialus žmogus ar žmogus su potencija?“ Lektorius kunigas, relig. m. mgr. Antanas Mačius. Gargždų dekanato šeimos centre (Žemaitės.g. 20).

Panevėžyje:

2012 m. lapkričio 23 d. visose Panevėžio miesto bažnyčiose aukojamose Šv. Mišiose bus paminima Negimusio Kūdikio diena, visuotinėje maldoje meldžiantis ir šia intencija.

Lapkričio 24 d. 9-14 val. KTU Panevėžio institute vyks konferencija „Šeima pasaulio pokyčių fone“ (Programą rasite čia)

Šiauliuose:

2012 m. iš lapkričio 23-osios į 24-ąją Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių g. 57), vyks adoracija. Daugiau informacijos ieškokite čia.

Telšių dekanate degs žvakutės ir melsis savanoriai prie Negimusio kūdikio paminklo.

Skuodo dekanate bus uždegtos žvakutės darželiuose ir pradinėje mokykloje negimusiam kūdikiui.