2012 11 25

bernardinai.lt

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (KRISTUS KARALIUS) XXXIV EILINIS SEKMADIENIS Jn 18, 33–37 „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius“

Pilotas klausė Jėzų: „Ar tu esi žydų karalius?“ 

Jėzus atsakė: „Ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė?“ 

Pilotas tarė: „Ar aš žydas? Tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką esi padaręs?“ 

Jėzus atsakė: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Betgi mano karalystė ne iš čia“. 

Tuomet Pilotas jį paklausė: „Vadinasi, tu esi karalius?“ 

Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso“.

Kiti skaitiniai: Dan 7, 12–14; Ps 93Apr 1, 5–8


Sekmadienio homilija (video). Diak. Ronaldas Kuzmickas. Kas yra mano gyvenimo Karalius?