2015 12 26

Kun. Gediminas Numgaudis OFM

Pakūta.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Br. Gedimino pamokslas Kanoje: „Kad šeimoje nepritrūktų džiaugsmo…“

Paskutinį metų sekmadienį Katalikų Bažnyčia tradiciškai mini Šventosios Šeimos šventę. Todėl siūlome ir Jums prisiminti brolio Gedimino Numgaudžio pamokslą, kurį jis prieš keletą metų sakė Kanoje, lankydamasis vietoje, kur Jėzus yra padaręs savo pirmąjį stebuklą. Beje, verta atkreipti dėmesį, kad Išganytojo primasis stebuklas susijęs būtent su šeima ir jos palaiminimu.

Evangelijos ištrauka apie vestuves Kanoje – viena iš ryškiausių ir dažnai girdimų vietų. Bet ar dažnai susimąstome, ką reiškia vandens pavertimas vynu? Ką apskritai simbolizuoja vynas, taip dažnai minimas Biblijoje? Kaip šiame pamoksle išaiškina br. Gediminas – vynas yra vienas iš Šv. Dvasios ženklų, simbolizuojantis džiaugsmą, meilę, gyvybę. Jėzus vandenį paversdamas vynu apreiškė save kaip dvasinį vynmedį, iš kurio trykšta dvasinis vynas. 

Daugelio šeimų gyvenime dažnai pritrūksta vyno kaip ir vestuvėse Kanoje, kuriose dalyvavo Kristus. Anuomet šventėje pritrūkti vyno – buvo prakeikimo, nelaimės ženklas, bet Kristus įvykdė pirmąjį stebuklą vandenį paversdamas vynu. Kasdienybėj mes irgi galime nešti vandenį vienas kitam, ir tuomet paprastas, atrodytų, banalus, žodis per Dievo malonę iš vandens tampa sielą ir širdį atgainančiu vynu.  

Evangelijos pagal Joną ištrauka, apie kurią pamoksle kalba br. Gediminas:

Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Pasibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno.“ Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“ Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps.“ Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos. Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens.“ Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui.“ Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo), prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiolei.“ Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį. Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas. (Jn 2, 1–12)