2013 01 13

bernardinai.lt

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

KRISTAUS KRIKŠTAS Laisvės gynėjų diena Lk 3, 15–16. 21–22 „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“

Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, Jonas visiems kalbėjo: „Aš, tiesa, krikštiju jus vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi“. 

Kai, visai tautai krikštijantis, ir Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus, ir Šventoji Dvasia kūnišku pavidalu nusileido ant jo tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“.

Kiti skaitiniai: Iz 42, 1–4. 6–7; Ps 29Apd 10, 34–38


Sekmadienio homilija (video). Kun. Mindaugas Ragaišis. Lūkesčių išsipildymas