2013 01 13

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Kun. Mindaugas Ragaišis. Lūkesčių išsipildymas

Šiuo sekmadieniu užbaigiamas Kalėdų laikotarpis. Kristaus krikšto iškilmėje susipina advento ir Kalėdų motyvai – Evangelijoje skaitome apie ilgai laukto Mesijo, Dievo pateptojo apreiškimą.

Šventoji Dvasia iškilmingu būdu patvirtina Jėzaus dievystę tą akimirką, kai Jis taip kaip eilinis žmogus atliko atgailos gestą, priimdamas Jono krikštą. Jėzus savo žemiškojo gyvenimo kelyje niekada nepasirodo toks didis, kaip nuolankiuose savo gestuose ir žodžiuose. Tai svarbi pamoka mums, kurie visai kitaip matome dalykus. To meto žmonių lūkesčiai toli gražu nesutapo su Dievo atsaku, kuris neįsivaizduojamai pranoko visas žmonių viltis.

Homilijos autorius – kunigas dr. Mindaugas Ragaišis tarnauja Vilniaus Šv. Mikalojaus parapijoje, dėsto sakramentinę teologiją Vilniaus kunigų seminarijoje bei LEU Tikybos katedroje.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.