2013 01 14

bernardinai.lt

Kauno arkivyskupija

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Telšių vyskupija rengia piligriminę kelionę į Romą

1987 m. kovo 4 d. švenčiant šv. Kazimiero šventę popiežius Jonas Paulius II į Romą pakvietė visus pasaulio lietuvius švęsti Lietuvos krikšto 600 m. jubiliejų. Ta proga popiežius palaimintuoju paskelbė arkivyskupą Jurgį Matulaitį.

Sujungiant šiuos visus ypatingus istorinius įvykius, o 2013 metais švenčiant Žemaičių krikšto 600 m. jubiliejų, Telšių vyskupija organizuoja Žemaičių piligriminę kelionę į Romą.

Piligriminėje kelionėje pakviesti dalyvauti 20-ties Telšių vyskupijai priklausančių savivaldybių bei parapijų atstovai. Romoje 2013 m. kovo 2–7 d. numatoma iškilmingai švęsti šv. Kazimiero iškilmę, taip pat paminėti palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II lietuvių iš viso pasaulio Romoje subūrimo 26-ąsias metines, susitikti su dabartiniu popiežiumi Benediktu XVI ir nunešti žinią apie Žemaičių krikšto jubiliejų.

Šio istorinio įvykio dalyviais kviečiame tapti ir Jus.

Norinčiuosius keliauti prašome kreiptis:
Rita Dirgėlaitė tel. nr. +37067117475, el. paštas [email protected]

zemaiciukrikstas.lt inf.