2013 01 20

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Kun. Vytautas Brilius MIC. Pirmasis ženklas

„Dar neatėjo mano valanda“, – sako Jėzus Marijai, kuri, regis, visai ne vietoje prasitarė: „Jie nebeturi vyno.“ Tačiau Jėzus galiausiai išpildo Motinos prašymą. Be galo žmogiškas stebuklas Kanoje yra Marijos tikėjimo stebuklas. Lygiai kaip vėliau nutiks kanaanietei ar šimtininkui, į Marijos tikėjimą Tėvas atsiliepia – Jėzus paankstina laiką.

Marija, „stiprioji“ Evangelijos moteris, čia Kanos vestuvių puotoje tarsi pradeda, o po kryžiumi užbaigia tos „valandos“ ribas.

„Ne vien duona žmogus gyvas“, – pasakys Jėzus, tačiau kol kas vaišių dalyviams, besidžiaugiantiems jaunavedžių laime, patiekia puikaus vyno.

Homilijos autorius kunigas marijonas Vytautas Brilius tarnauja Kauno Šv. Gertrūdos bažnytėlėje.