2013 01 28

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Iniciatyva „Vienas iš mūsų“ – gyvybės apsaugai Europos Sąjungoje

Prieš metus Europos Komisija Parlamentui pateikė programą „Horizontas 2020“ – mokslinių tyrimų, inovacijų ir konkurencingumui Europoje skatinimu skirtą priemonių paketą. Šia programa siekiama mokslo laimėjimus paversti naujoviškais produktais ir paslaugomis, taip skatinant tiek mokslo, tiek ir verslo plėtrą, o taip pat dėmesį teikiant mažiau išsivysčiusiems regionams.

Programa sukėlė nemažas diskusijas, parlamente pateikta daug pataisų dėl programos taisyklių, finansavimo ir įgyvendinimo procedūrų. Tačiau svarbiausias klausimas, virtęs į visos Europos mastu vykdomą kampaniją „Vienas iš mūsų“, yra mokslinių tyrimų ir gyvybės apsaugos klausimas.

Kelių Europos Parlamento narių, tarp jų ir Lietuvos atstovo Algirdo Saudargo, pataisa buvo inicijuota tam, kad moksliniai tyrimai, kurių metu sunaikinamas žmogaus embrionas, negalėtų būti finansuojami Europos Sąjungos biudžeto lėšomis. Nors ši pataisa nebuvo priimta, ji atvėrė kelią diskusijoms apie žmogaus embriono statusą, galimybę jį naudoti mokslinių tyrimų metu.

 Nors nėra vieningos nuomonės, ką reikėtų laikyti gyvybės pradžia, „Vienas iš mūsų“ iniciatoriai turi griežtą nuomonę šiais klausimais: naujai užmegzta gyvybė, t. y. gyvybė nuo apvaisinimo, yra subjektas, o ne objektas; tikslas, o ne priemonė; žmogus, o ne daiktas, tad naujai užmegzta gyvybė turi būti gerbiama visose priemonėse, kurių pagal savo kompetenciją imasi ES. Iniciatyva „Vienas iš mūsų“ – tai bandymas sugrąžinti diskusijas dėl tokio pobūdžio mokslinių tyrimų finansavimo atgal į politinį lygmenį, taip siekiant ir visos teisinės bazės, reguliuojančios embrionų naudojimą ir gyvybės apsaugą, peržiūrėjimo.

 Kampanija „Vienas iš mūsų“ vykdoma naudojantis Europos piliečių iniciatyva –

Lisabonos sutartimi priimtu nauju visuomenės dalyvavimo Europos Sąjungos politikos formavimo procese būdu. Tam, kad piliečių siūlomas teisės aktas pasiektų Europos Komisiją, būtina surinkti ne mažiau kaip 1 milijoną ES piliečių parašų iš ne mažiau kaip 7 ES valstybių, iniciatyva turi neprieštarauti ES vertybėms ir būti svarbi bei pagrįsta.

 Europarlamentaro Algirdo Saudargo iniciatyva piliečių parašai jau kurį laiką sėkmingai renkami ir Lietuvoje, į kampaniją aktyviai įsitraukė bažnyčia, šeimų centrai, politikai, visuomeninės organizacijos, tokios kaip „Ateitininkų federacija“, „Dešiniosios minties centras“, Jaunieji krikščionys demokratai. Todėl visi, kurie žmogaus gyvybę laiko absoliutu, savo parašu yra kviečiami prisidėti Vilniuje, Teatro g. 8-17A esančioje žurnalo „Apžvalga“ redakcijoje, o norintys prisidėti prie iniciatyvos kviečiami susisiekti Jaunųjų krikščionių demokratų pirmininku Vytautu Keršansku el. paštu [email protected] arba tel. 8 684 16842. 

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.