2013 02 10

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Kun. Gediminas Kijauskas SJ. „Dėl tavo žodžio“

Kiekvienas krikščionis turi svarbią užduotį kuriant Dievo Karalystę. Ten, kur gyvena, per tai, ką veikia. Tačiau kiekvienas kartais grįžtame iš savo „žūklės“ tuščiais tinklais, vien išvargę ir nieko nelaimėję.  

Tikėjimas – tai pirmiausia pasitikėjimas, kad viskas turi prasmę Dievo plane, sako neseniai į Lietuvą sugrįžęs išeivis jėzuitas kunigas Gediminas Kijauskas, dirbantis Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje. Pasitikėjimas, kuris suteikia drąsos tęsti savo pastangas, nepasiduodant nesėkmės miglai.

Rezultatas? Žodis tampantis kūnu.