2013 02 11

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Nuncijus Lietuvai: „Benedikto XVI pontifikatas – didžiulė dovana Bažnyčiai ir pasauliui“

Vasario 11 d. priešpiet, pasibaigus Vatikane vykusiai kardinolų konsistorijai dėl trijų naujų šventųjų skelbimo, Benediktas XVI lotynų kalba perskaitė vasario 10 d. datuotą pareiškimą apie savo sprendimą atsistatydinti. Apaštalinis nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi žinią sutiko kaip „didelę netektį“, tačiau kartu ir kaip „Dievo valią“, kuri visada atneša tai, kas mums yra geriausia.

Kaip sutikote žinią apie popiežiaus Benedikto XVI sprendimą pasitraukti iš pareigų?

Be abejo, tai buvo visiškai netikėta žinia. Visiškai netikėta. Manau, kad popiežius šį sprendimą priėmė, kaip jis pats sakė, manydamas, jog tai labiau pasitarnaus Bažnyčiai. Jis teigia, kad jaučiasi neturįs pakankamai jėgų vadovauti Bažnyčiai.

Mane asmeniškai labai sujaudino faktas, kad šį žingsnį popiežius žengė būtent Tikėjimo metais, kurių pats norėjo, kaip galimybės tikintiesiems atrasti ir giliau išgyventi tikėjimo dovaną.

Manau, kad šis sprendimas subrendo jo tikėjimo šviesoje, supratimo, jog svarbiausia yra vykdyti Dievo valią. Norėdamas vykdyti Dievo valią, jis suprato turįs priimti šį sprendimą.

Kaip vertinate šį gestą?

Tai tikėjimo ir meilės gestas. Tikėjimo gestas, nes popiežius pasirenka vykdyti tai, ko nori Dievas. Ir meilės gestas, nes tai daro iš meilės Bažnyčiai, o tikėjimas visada yra ir meilė. Šio gesto akivaizdoje, dar labiau išryškėjo Benedikto XVI didybė. Manau, kad prireiks ne vienų metų, kol sugebėsime iki galo įvertinti, kokia didžiulė dovana Bažnyčiai ir mums visiems buvo popiežiaus Benedikto XVI pontifikatas.

Žinant, kokios didžios dovanos netenkame, galima suprasti, ir koks skausmas patiriamas. Dievas iš mūsų prašo prarasti be galo vertingą asmenį, kurį mums buvo davęs 8 metams. Taigi, netekties skausmas, tačiau tą skausmą nušviečia giluminis supratimas, kad būtent šito nori Dievas. O tai, ko nori Dievas visada yra geriau. Geriau popiežiui, geriau Bažnyčiai, geriau mums visiems. Tad net ir skausme tariame Dievui  „taip“, kurį nušviečia pasitikėjimo šviesa.

Kaip klostysis tolesnis popiežiaus gyvenimas?

Popiežius iš pradžių pasitrauks į Castelgandolfe esančią popiežiaus vasaros rezidenciją, kol bus parengtas butas Vatikane. Vėliau įsikurs buvusiame klauzūriniame vienuolyne, kur toliau gyvens kaip pareigas baigęs popiežius. Manau, gyvens kaip popiežius – vienuolis.

Kas toliau? Bus nelengva būti popiežiaus Ratzingerio įpėdiniu.

Manau, kad čia nebus jokių didesnių sunkumų. Kovo 1 d. visi kardinolai į konklavą ir po savaitės apmąstymų pradės naujo Petro įpėdinio rinkimus. Kaip parodė ankstesnė istorija, čia neturėtų būti jokių didesnių sunkumų. Juk kalbant apie popiežius Paulių VI, Joną Paulių I, Joną Paulių II ir patį popiežių Benediktą XVI, konklava truko ne daugiau nei 3–4 dienas.

Kol popiežiaus sostas bus laisvas, pagal kanonus, Kardinolų kolegijai vadovaus kardinolas dekanas.

Parengė S. Žiugždaitė