Patinka tai, ką skaitote? Skaitykite ir ateityje skirdami kad ir nedidelę sumą mūsų darbui tęsti. Nepamirškite -> Paremti
Patinka tai, ką skaitote? Nepamirškite paremti.

2013 02 11

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Popiežius Benediktas XVI paskelbė, kad vasario pabaigoje baigs savo pontifikatą

Popiežius Benediktas XVI paskelbė, jog šio mėnesio pabaigoje ketina baigti savo pontifikatą ir atsistatydinti. Vatikano naujienų tarnyba patvirtino, kad tai oficialus pareiškimas, o ne spaudos „antis“ ir pareiškė, jog tokio sprendimo priežastis yra tai, kad popiežius jaučiasi fiziškai nepajėgus visaverčiai  atlikti Petro įpėdinio pareigas.

Kardinolas J. Ratzingeris popiežiumi buvo išrinktas 2005 metų pabaigoje, po popiežiaus Jono Pauliaus II mirties. Atsistatydinimas yra numatytas Bažnyčios Kanonų kodekse, ir tokių atvejų Bažnyčios istorijoje yra buvę, tačiau tai pirmasis popiežiaus atsistatydinimas Naujaisiais laikais.

J. Ratzingeris popiežiumi tapo 78-erių metų amžiaus ir tapo vyriausiu popiežiumi išrinktu kardinolu per visą Bažnyčios istoriją. Šiuo metu Šventajam Tėvui 85-eri, ir jis jau kurį laiką skundėsi sveikatos problemomis.

Kaip skelbia Vatikano radijo lietuviškų naujienų tarnyba, popiežius taip paaiškino savo apsisprendimą:

„Sukviečiau jus į šią konsistoriją ne tik dėl trijų kanonizacijų, bet taip pat norėdamas jums pranešti apie labai svarbų Bažnyčios gyvenimui sprendimą. Daug kartų sąžinėje Dievo akivaizdoje apsvarstęs, įsitikinau, jog mano jėgos, dėl senyvo amžiaus, jau nepakankamos, kad galėčiau deramai vykdyti Petro tarnystę. Puikiai suprantu, kad ši tarnystė dėl savo dvasinės reikšmės turi būti vykdoma ne tik darbais ir žodžiais, bet taip kančia ir malda.

Vis dėlto šiuolaikiniame pasaulyje, sparčiai kintančiame ir blaškomame tikėjimo gyvenimui svarbių klausimų, vairuoti Petro laivą ir skelbti Evangeliją reikalingos ne tik dvasios, bet ir kūno jėgos, jėgos, kurios pastaraisiais mėnesiais tiek nusilpo, kad turiu pripažinti nesąs pajėgus gerai vykdyti man patikėtą tarnystę. Dėl to, puikiai suprasdamas šio sprendimo rimtumą, būdamas visiškai laisvas, pareiškiu, jog atsisakau Romos Vyskupo, Šventojo Petro Įpėdinio tarnystės, man kardinolų patikėtos 2005 m. balandžio 19 d., taip kad 2013 m. vasario 28 d. 20.00 val. Romos sostas, Šventojo Petro sostas bus laisvas, ir tie, kam priklauso, turės sušaukti konklavą naujo popiežiaus išrinkimui.

Brangieji broliai, dėkoju jums iš širdies už visą meilę ir darbą, kuriuo padėjote man kelti mano tarnystės naštą, prašau atleisti man už visus mano trūkumus. Dabar patikėkime Šventąją Bažnyčią Vyriausiojo Ganytojo, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus globai ir melskime jo šventąją Motiną Mariją, kad savo motinišku gerumu lydėtų Tėvus kardinolus, renkančius naują popiežių. Kiek tai liečia mane, taip pat ir ateity norėsiu iš visos širdies maldai skirtu gyvenimu tarnauti Šventajai Dievo Bažnyčiai.”

Šis popiežiaus sprendimas, anot kard. Angelo Sodano, Kardinolų kolegijos dekano, buvo tarsi „perkūnas iš giedro dangaus“. Galimybę atsistatydinti, numatytą Kanonų kodekse, Benediktas XVI minėjo P. Seewaldo knygoje „Pasaulio šviesa“, pasirodžiusioje 2010 m. lapkričio mėn. Šią knygą sudaro interviu su popiežiumi. „Kai popiežius aiškiai suvokia, kad nebegali fiziškai, dvasiškai vykdyti jam patikėtos tarnystės, jis turi teisę tokiomis aplinkybėmis atsistatydinti“, – sakė popiežius.

Popiežius Benediktas XVI, kuris gerai pažinojo savo pirmtaką pal. Joną Paulių II ir buvo šalia palaimintojo paskutiniais jo gyvenimo metais, paženklintais ilgos ligos, norėjo paaiškinti, kad nutikus tam tikroms aplinkybėms jis apsvarstytų galimybę atsistatydinti. 2011 m. vasarą Vatikane ir už jo ribų imta kalbėti apie galimą  „suplanuotą“ pasitraukimą, nesusijusį su ligomis. Tačiau tuomet šios kalbos buvo paneigtos.

Pasak dienraščio „Vatican insider“, kadangi nėra žinomi akivaizdūs popiežiaus sveikatos sutrikimai, reikia nepamiršti ir tos aplinkybės, kad šis sprendimas paskelbtas po ypač sunkių metų popiežiui, taip pat ir vadinamojo „Vatileaks“ skandalo. Šio pareiškimo akivaizdoje tampa labiau suprantamas ir popiežiaus sprendimas papildyti kardinolų kolegiją naujais nariais  2012 m. vasarį, ir pakeitimus kurijoje 2012 m. lapkritį.

EPA nuotrauka


EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

Patinka tai, ką skaitote?

Skaitykite ir ateityje skirdami kad ir nedidelę sumą mūsų darbui tęsti.

Paremkite