2013 02 14

Rosita Garškaitė

Marijos radijas

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

T. Mertono knygoje „Kopimas į tiesą“ – apie mistinę patirtį paprastai

Siūlome neseniai knygynuose pasirodžiusios Thomo Mertono knygos „Kopimas į tiesą” apžvalgą, skambėjusią Marijos Radijo eteryje. Glaustą 14 minučių pritatymą parengė Rosita Garškaitė. 

Su neįtikėtinu lengvumu ir švelniu, neįkyriu poetiškumu Thomas Mertonas aprašo mistinės praktikos niuansus, įvairius kontempliacijos aspektus, interpretuoja ir remiasi Šventuoju raštu, Šv. Kryžiaus Jono, Šv. Teresės Avilietės, Šv. Tomo Akviniečio bei kitų teologų ir filosofų tektais. Nors rašymo stilius apgaulingai paprastas, aptariamos mintys – giluminės ir tokios tolimos šių laikų žmogui, linkusiam pasitikėti daugumos nuomone ar mokslo autoritetais. Mistika kaip tikrovės patyrimo modusas nebevertinamas, ir nėra ko stebėtis, kai ir tikėjimas apskritai priešpriešinamas protui, o gal tiksliau būtų sakyti racionalumui. Čia galima prisiminti John Medaille teignį, jog „protas buvo pakeistas racionalizmu – o tai toli gražu nėra tapatūs dalykai: viskas gali būti racionalizuota, tačiau tik tiesa yra protinga.“ Visgi, kaip nurodo ir Thomo Mertono knygos pavadinimas, į Tiesą, į Karmelio kalną reikalinga kopti, ir tai nelengva, reikalauja askezės nakties.