2013 02 17

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Kun. Algirdas Toliatas. Gundymai dykumoje

Pirmasis gavėnios sekmadienis sutelkia dėmesį į evangelinį pasakojimą apie Jėzaus gundymus dykumoje. Tai savotiškas slenkstis, kurį tenka peržengti Jėzui, ruošiantis vykdyti savo misiją. Gundymai tarsi leidžia iš anksto paragauti tuos prieštaravimus, su kuriais Jėzui teks susigrumti kelyje į tikslą – per savo mirtį suvienyti žmones su Dievu ir vienas su kitu.

Gundymai atskleidžia, kad Jėzus buvo tikras žmogus, patiriantis tuos pačius išbandymus, kurie skirti kiekvienam žmogui. Gundymų esmė – nukreipti nuo tikslo, nuo visiško savo valios palenkimo Tėvui.

Gundymuose, kuriuos Jėzus įveikia, tarsi paankstinama galutinė jo pergalė, įvyksianti Prisikėlimo rytą. Kristus pirmas žengia keliu, skirtu kiekvienam iš mūsų, kuriame niekas negalės sukliudyti atsiskleisti Dievo planui žmonėms. Dievo planas – išgelbėti žmogų, tai yra sugrąžinti žmogui jo gyvenimo suverenumą, laisvai pripažįstant savo priklausomybę nuo Dievo.

Paklusimas Dievui yra geriausia žmogaus laisvės apraiška. Atsidavimas į Tėvo rankas yra vienintelis ir tikras laisvės šaltinis, ametant bet kokį kitą požiūrį į mus. Dievo galia tai padaro įmanoma.

Homilijos autorius kun. Algirdas Toliatas yra Šv. Filipo Nerio Oratorijos Vilniuje narys, Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčios vikaras.