2013 02 24

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Br. Mindaugas Slapšinskas OP. „Gera mums čia būti“

Gavėniai skirti Evangelijos tekstai kviečia lydėti Jėzų tolesnės jo misijos keliu – po dykumos išmėginimų šiandien matome jį nutviekstą dieviškumo šviesos ir Tėvo sustiprintą. Jėzus ant Taboro kalno pristatomas mūsų akims kaip tikroji žmogaus viltis ir Senojo Testamento lūkesčių išsipildymas.

Šis regėjimas nepanaikins trijų apaštalų kasdienio gyvenimo naštos, dažniausiai paslepiančios Atsimainymo spindesį. Neapsaugos jų ir nuo būtinybės žengti tikėjimo žingsnį išbandymo akimirką, kai baltas drabužis bus nuplėštas ir perkeistas Jėzaus veidas bus pažemintas. Tačiau šio regėjimo prisiminimas padės jiems suprasti, kad per kančią galime pasiekti prisikėlimo triumfą.

Kai neviltis ir cinizmas kėsinsis pagraužti mūsų širdį, – sako homilijos autorius, – prisiminkime akimirkas, kuriomis bendrystės patirtis skatino mus kartu su apaštalu Petru ištarti: „Gera mums čia būti“. Kaipgi kitaip mus paliečia Dievo meilė?

Kunigas Mindaugas Slapšinskas OP yra Vilniaus dominikonų vienuolyno prioras, Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios rektorius.