2013 03 17

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Kun. Aldonas Gudaitis SJ. Aš tavęs nepasmerksiu

Esame ne kartą girdėję žodžius, kad Dievas myli žmogų, sako kunigas Aldonas Gudaitis. Geroji naujieną, kurią skelbia Evangelija yra labai konkretus Dievo meilės apreiškimas: Dievas ne tik myli žmogų, bet nesmerkia nusidėjėlio.

Tad jei jautiesi nusidėjėlis, Jis tavęs nesmerkia – šią gerąją naujieną esame pašaukti skelbti taip, kaip tai darė Jėzus. Jis apgina svetimautoją – moterį, kurią persekiojo įstatymas, ir juo šiandien seka Bažnyčia, stodama ginti silpniausiųjų visuomenės narių.

Nesmerkime ir tų, kurie kritikuoja Bažnyčią, kviečia kunigas Gudaitis, melskimės, nes tokie žmonės yra sužeisti, labai reikalingi mano meilės.

Homilijos autorius yra kunigas jėzuitas, dirbantis Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje.