2013 03 19

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

„Abraomo vaikai: žydų, krikščionių ir musulmonų bendruomenių apžvalga“

Joseph Longton. Abraomo vaikai: žydų, krikščionių ir musulmonų bendruomenių apžvalga. Iš prancūzų kalbos vertė Eduardas Klimenka. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2013. – 264 p.

Kasdien vis labiau vienodėjančiame pasaulyje mirguliuojanti religinių bendruomenių mozaika, dažnai turtinga tūkstančio metų tradicijų, atkreipia giliai iškrikščionėjusių, tačiau ieškančių savo tapatybės Vakarų dėmesį. Knyga skirta žmonėms, norintiems praplėsti savo žinias apie skirtingas pasaulio konfesijas ir suvokti jų visumą.

Daugiau nei pusė pasaulio gyventojų šliejasi prie Abraomo dvasinio palikimo ir laiko jį savo tėvu. Pasklidusios po visą pasaulį bendruomenės kiekviena savaip išreiškia priklausomybę Abraomo šeimai ir ypatingu būdu skleidžia šimtmečius peržengiančią išmintį ir tikėjimą.

Knyga „Abraomo vaikai“ pateikia abraomiškosios kilmės bendruomenių panoramą. Neapsistojama vien ties didžiosiomis monoteistinėmis religijomis (judaizmu, krikščionybe, islamu), žvilgsnis neaplenkia ir iš jų užgimusių bei trumpiau ar ilgiau žaliuojančių šakų. Kiekviena iš jų pristatoma su jas supančiu istoriniu kontekstu, pažvelgiama į bendruomenių vidinę struktūrą ir jų ypatumus, neužmirštama paminėti tarpusavio sąsajų.

Knygą papildo genealoginis bendruomenių medis. Gili kiekvienos iš pateiktų bendruomenių analizė, pateikta paprastu ir visiems suprantamu stiliumi, padės geriau suprasti religinį pasaulio žemėlapį ir iš vieno kamieno kilusių religijų ryšį.