2013 03 24

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Kun. Severinas Holocher OFM. Mūsų procesija

Verbų arba Kristaus kančios sekmadienį švenčiame iškilmingą Jėzaus – Mesijo įžengimą į Jeruzalę. Prisimindami jo triumfą, šiandien laiminame verbas – palmių ar kito žalio augalo šakeles. Šiandien skaitomas ir Kristaus kančios aprašymas, nes kančia yra Mesijo misijos dalis. Jėzus norėjo būti mums artimas, todėl sutiko ir kentėti.

Pažvelkime su Kristumi į savo gyvenimą: argi ne tiesa, kad ir mes, tarsi ano meto Jeruzalės minia – pirma aukštinusi Jėzų, paskui šaukusi „Ant kryžiaus jį!” –  kartais esame dugne, o kartais aukštumoje?

Švenčiame visą Didžiąją Savaitę, kad prisimintume, jog nesame vieni, Jis – ne tik su mumis, bet ir už mus, kad mes su Juo galėtume eiti tuo keliu, kuris baigiasi Dievo Karalystėje.

Homilijos autorius kunigas pranciškonas Severinas Holocher, tarnaujantis Kauno Šv. Jurgio vienuolyne ir bažnyčioje.