Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2013 04 15

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

JAV pasirašyta sutartis dėl VLIK’o archyvų perdavimo Lietuvai

Sutartį pasirašo D. Žižys (kairėje) ir G. Žemaitaitis. Antroje eilėje (iš kairės) – R. Kraujelis, Tautos fondo valdybos pirmininkė Laima Šileikytė-Hood, Amerikos lietuvių kultūros archyvo direktorė Mirga Girniuvienė, JAV lietuvių bendruomenės Archyvų komiteto pirmininkė Dalė Lukienė ir generalinis konsulas Niujorke V. Sarapinas

JAV Konektikuto valstijoje, Putname, balandžio 11 dieną pasirašyta Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) archyvų perdavimo Lietuvai sutartis, informuoja Užsienio reikalų ministerija.

Sutartį pasirašė Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius Dalius Žižys ir Tautos fondo tarybos pirmininkas Gintautas Žemaitaitis. Ceremonijoje dalyvavo Lietuvos generalinis konsulas Niujorke Valdemaras Sarapinas ir Lietuvos vyriausiasis archyvaras Ramojus Kraujelis.

Pagal šį susitarimą, archyvas įsipareigoja dokumentus sugrupuoti pagal fondo sudarytojus, tvarkyti ir aprašyti, nuolat saugoti atrinktus dokumentus, sudaryti jų aprašymo ir apskaitos dokumentus bei skelbti informaciją apie saugomus dokumentus, užtikrinti neribojamą priėjimą prie dokumentų ir jų naudojimą švietimo, mokymo, mokslinių tyrimų ir kitais nekomerciniais tikslais. Planuojama, kad dokumentai pasieks Lietuvą antrojoje šių metų pusėje.

Susitikimų JAV metu buvo aptarti ir kiti aktualūs JAV lietuvių bendruomenės archyvų tvarkymo klausimai.

V. Sarapinas kartu su vyriausiuoju archyvaru ir Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktoriumi taip pat dalyvavo susitikime su žydų tyrimų instituto YIVO direktoriumi Jonathanu Brentu ir vyriausiąja archyvare Fruma Mohrer. Su jais aptartos tolesnės bendradarbiavimo archyvų klausimais galimybės.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite