2013 04 16

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Paviešinti dokumentai apie KGB mobilizacijos poskyrio veiklą

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) svetainėje kgbveikla.lt paskelbė Lietuvos ypatingajame archyve saugomus dokumentus, liudijančius apie LSSR KGB mobilizacijos poskyrio veiklą Lietuvos miestuose ir rajonuose.

Paviešinti dokumentai atskleidžia KGB rengtus planus tam atvejui, jei Sovietų Sąjungoje būtų susidariusi ypatingoji padėtis: būtų kilęs karas, masinės riaušės ar kitos sovietų valdžiai pavojingos situacijos.

Paskelbus ypatingąją padėtį, į Lietuvos miestų ir rajonų KGB skyrius ir į prie KGB skyrių įkurtus operatyvinius-kovinius būrius iš viso būtų buvę sutelkta apie 2000 asmenų, kurie būtų pradėję vykdyti KGB jiems numatytas funkcijas.

Svetainėje paskelbti išlikę šių LSSR KGB miestų ir rajonų skyrių rezervinių darbuotojų bei KGB operatyvinių-kovinių būrių sąrašai, taip pat dokumentai, liudijantys apie KGB planus ypatingosios padėties laikotarpiu kiekviename Lietuvos mieste ir rajone suimti sovietų valdžiai pavojingus asmenis – buvusius partizanus, politinius kalinius, disidentus – iš viso apie 300 asmenų.

LGGRTC tikrina, analizuoja ir skelbia buvusios SSRS specialiųjų tarnybų dokumentus, vadovaudamasis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymu.