2013 04 21

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Kun. Mindaugas Malinauskas SJ. Kaip atpažinti Dievo balsą?

Šiandien švenčiame Gerojo Ganytojo sekmadienį, maldų už pašaukimus dieną. Per krikštą padarydamas mus Bažnyčios dalimi, Jėzus užtikrina, kad pažįsta kiekvieną mūsų asmeniškai. Krikšto pašaukimas visada yra asmeninis, tad laukia ir asmeninio bei atsakingo mūsų atsiliepimo.

Patyręs meilę žmogus trokšta atsiliepti meile. Tačiau mūsų viduje nuolat aidi daugybė įvairios kilmės balsų. Kuris jų yra Dievo balsas? Kaip nesupainioti gundytojo ar mūsų pačių balso su tikru Dievo įkvėpimu?

Jėzus savo pavyzdžiu geriausiai parodė, koks yra Dievo balsas. Tik ne visada norisi jį girdėti, nes tuo atveju tenka pripažinti savo priklausomybę nuo Dievo.

Homilijos autorius yra jėzuitas kunigas, tarnaujantis Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje bei Vilniaus akademinės sielovados centre.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.