2013 05 12

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM. Dievo karalystės belaukiant

Šeštinės – Jėzaus žengimo į Dangų šventė. Minime jo pasitraukimą iš mokinių tarpo ir sugrįžimą pas Tėvą. Atsiskirdamas nuo savųjų, Jėzus pažada atsiųsti jiems paslaptingą globėją, tačiau kol kas – mokiniai sutrikę, liūdni – ką jiems veikti?

Šis laukimo laikas tampa gera proga apmąstyti, kas įvyko jų gyvenime, ir bandyti pasiruošti naujiems įvykiams.

Ir šių laikų Bažnyčiai, laukiant Kristaus sugrįžimo, iškyla panašus uždavinys – leisti Šv. Dvasiai suvienyti mus su Dievu ir vienas su kitu. Tai didis pažadas ir paslaptis – esame pakviesti į vienybę, visi esame lygūs, nors ir labai skirtingi.

Jei mūsų bendruomenės sugebės burti skirtingų patirčių ir pažiūrų žmones, būsime stiprūs. Juk Bažnyčia, kuri laukia Dievo karalystės išsipildymo, yra kviečiama į vienybę, bet ne į vienodumą. Dievo meilė gali mus suvienyti ir įgalinti dirbti kartu.

Homilijos autorius pranciškonas kunigas Juozapas Marija Žukauskas, tarnaujantis Vilniaus Bernardinų bažnyčioje.