2013 05 13

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Panevėžyje įsteigtas Krikščionių pilietinio veikimo forumas

Šeštadienį Panevėžyje vietos krikščioniškų bendruomenių iniciatyva įvyko ekumeninė konferencija „Kartu už Lietuvą“, kurios metu akcentuota vieningo krikščionių veikimo būtinybė ir primintos pilietinės krikščionių prievolės.

Konferencijoje pranešimus skaitė Kauno vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, Lietuvos evangelikų reformatų superintendentas Tomas Šernas, Tikėjimo žodžio bažnyčios vyresnysis Giedrius Saulytis, taip pat ir „Bernardinai.lt“ redaktorius Andrius Navickas. Lietuvos Šeimos centro vadovė Dalia Lukėnienė paragino krikščionis aktyviau ginti savo vertybes, pasirašyti rezoliuciją „Vienas iš mūsų“ ir įsiklausyti į katalikų vyskupų perspėjimą dėl to, kad, prisidengiant kova su smurtu šeimoje, puolama krikščionišką šeimos samprata.

Konferencijos metu taip pat buvo pristatyta idėja kurti Krikščionių pilietinio veikimo forumą bei pristatyta šio Forumo steigiamoji deklaracija, kuriai susirinkusieji vieningai pritarė.  Nors visi sutiko, kad vieningas krikščionių pilietinis viekimas yra labai svarbus, tačiau nuspręsta neskubėti institucionalizuoti Forumo. Išreikšta viltis, kad „Bernardinai.lt“ galėtų tapti pirminiu Forumo koordinatoriumi, taip pat paraginta, kad miestuose burtųsi Forumo vietos grupės.

Šeštadienio renginyje dalyvavo daugiau kaip šimtas žmonių, kurie pakviesti pasirašyti Forumo steigimo deklaraciją. Taip pat visi dalyviai paraginti kviesti ir kitus žmones jungtis į Forumo erdvę. Akcentuota, kad pasirašyta deklaracija – tai pirmiausia įsipareigojimas tiek sau, tiek kitiems dar daugiau jėgų skirti puoselėjant dovanojimo kultūros ir tarnystės dvasią. 

Sutarta, kad „Bernardinai.lt“ reguliariai informuos apie Forumo iniciatyvas, veiklą, o visi žmonės, kurie nori aktyviau dalyvauti diskusijose, nori prisijungti prie deklaracijos, paraginti rašyti el. pašto adresu [email protected]

Kaip šeštadienio konferencijoje juokavo vyskupas Kęstutis Kėvalas, akivaizdu, kad žmonės jaučia, jog pribrendo reikalas veikti, būti aktyvesniems, tačiau dar iki galo nėra artikuliuota, ką ir kaip turėtume daryti. Tačiau svarbiausia, jog ryžtas yra pareikštas.

A. Navickas paragino visus dalyvius įsiklausyti į tai, ko Viešpats iš mūsų nori dabartiniame etape, ir siekti ne Jėzų padaryti savo kariuomenės nariu, bet tapti Jo kariuomenės nariu, prisimenant, kad nuo pat  pirmosios nuodėmės vyksta kova tarp blogio ir gėrio, svarbu prisiminti, jog kova už pasaulį, o ne prieš pasaulį.

Krikščionių pilietinio veikimo forumo deklaracija

Mes steigiame  Krikščionių pilietinio veikimo forumą, nes siekiame, kad:

krikščionys  drąsiau prisiimtų atsakomybę būti piliečiais, t. y. veiklios meilės liudytojais. Augtų krikščionių solidarumas ir bendro viešo veikimo įgūdžiai.

Krikščionių balsas būtų stiprus ir gerai girdimas viešojoje erdvėje, o krikščioniškos vertybės turėtų didesnę įtaką poliniame, socialiniame, ekonominiame, kultūriniame gyvenime.

Galėtume tvirčiau ir vaisingiau reaguoti į  tas situacijas, kai niekinamas žmogaus orumas, pažeidžiama laisvė išpažinti savo tikėjimą, iškyla grėsmė gyvybės kultūrai.

Šis Forumas nėra dar viena politinė organizacija. Tai – ekumeninė dialogo erdvė, stiprinanti tapatybę sutrikusių orientyrų pasaulyje, telkianti meilės darbams ir evangelizacijai viešojoje erdvėje. Tai raginimas  talkai vardan teisingesnės, ant tvirtų vertybinių pamatų stovinčios Lietuvos.

Viešpats neprašo iš mūsų to, kas neįmanoma. Jis teprašo būti pasaulio druska ir šviesa. Sunkiausia patikėti, kad nuo kiekvieno iš mūsų tiek daug priklauso. Ne dėl to, jog esame geresni, protingesni už kitus, bet dėl to, kad sutikome meilės, gyvybės, tiesos ir teisingumo šaltinį, nes žinome, jog esame mylimi Dievo vaikai. 

Turime prisiimti atsakomybę sudėtingoje situacijoje, kai viešoje erdvėje vyrauja cinizmas, brutuali galia, kai sunyko pagarba žmogaus orumui bei drąsa siekti bendrojo gėrio. Problemų ir iššūkių labai daug, bet mes žinome, kad nėra tokios tamsos, kurios negalėtų perkeisti Viešpaties šviesa, tik jam reikia širdžių ir rankų, kad jis galėtų veikti.

Negalime likti pasyviais stebėtojais, bet turime solidariai veikti,  liudydami veiklią meilę, grąžindami viltį ir primindami, kad išlieka tik tai, kas statoma ant tvirto tikėjimo pamato.

Todėl kviečiame visus krikščionis jungtis į Krikščionių pilietinio veikimo forumą ir bendrystėje  auginti Dangaus Karalystės daigus toje dirvoje, kurią Viešpats mums padovanojo, – Lietuvoje.