2013 05 20

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Kūrybinės industrijos – priblokšti ir pasipelnyti

VGTU studentai rengia projektą ,,KI (Kūrybinių industrijų) propaganda”, kurio tikslas supažindinti būsimus studentus bei darbdavius ir kitus susidomėjusiuosius su kūrybinių industrijų sritimi, profesijomis, studijų programa, ateities perspektyvomis, vykdoma veikla ir kitais įdomiais dalykais.

,,Būti kūrybingam, t.y. priblokšti visuomenę savo originaliomis idėjomis ir iš to gerai pasipelnyti“. Tai John‘o Howkins‘o mintis, puikiai perteikianti kūrybinių industrijų koncepciją.

Mokslinėje literatūroje kūrybinės industrijos (KI) įgauna šiek tiek sudėtingesnę prasmę ir yra pristatomos, kaip individo kūrybiniais sugebėjimais ir talentu pagrįsta veikla, kurios tikslas ir rezultatas yra intelektinė nuosavybė, galimai kurianti materialinę gerovę bei darbo vietas. Tai glaudus ekonomikos ir kūrybos santykis, apimantis 15 ekonomikos sričių tokių, kaip reklama, televizija, radijas, architektūra, vizualiniai menai, grafinis dizainas, mada ir drabužių demonstravimas, kino filmai ir video produkcija, skaitmeninė laisvalaikio aplinka (kompiuteriniai žaidimai ir pan.), leidyba, gyva muzika bei įrašai, amatai. Daugiausia pajamų išgeneruoja medijų ir taikomosios kūrybos.

2008 m. Vilniaus Gedimino technikos universitete sukurta kūrybinių industrijų studijų programa, rengianti kūrybinio verslo specialistus. Šios studijų programos atsiradimas iškėlė kūrybinių industrijų terminą plačiajai lietuviškajai viesuomenei. Koncepcija pradėta analizuoti ir taikyti įmonėse, projektuose.

VGTU kūrybinių industrijų fakulteto siūloma inovatyvi ir nauja specialybė patraukė ne tik kūrybinio gyvenimo trokštančius, jaunus ir energingus abiturientus iš visos Lietuvos, bet ir gerai žinomus reklamos, kino, sociologijos, informacinių technologijų ir kitų sričių profesionalus, panorusius dalintis su studentais savo patirtimi ir kartu kurti inovacijų ateitį.

Prisilietimas prie vizualinių menų, populiariosios kultūros studijų, medijų, reklamos, leidybos industrijų, grafinio dizaino, netgi teatro komunikacijos įgalina profesionaliai įprasminti turimas idėjas, kurti ir realizuoti kūrybinius projektus. VGTU kūrybinių industrijų fakulteto bendradarbiavimas su 11 Europos ir Azijos šalių aukštųjų mokyklų, suteikia galimybę pasisemti tarptautinės patirties ne tik studijų, bet ir profesinės praktikos srityje. Tiek pačių studentų tarptautinė patirtis, tiek nuolatinis VGTU KI fakulteto personalo ir dėstytojų bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio šalių entrepreneriais, inovatoriais, verslininkais, menininkais įkvepia kūrybinių idėjų generavimą, inovatyvių projektų, akcijų kūrimą bei realizavimą, kuris ir atsispindi Vilniaus miesto erdvėje.

Visgi nereiktų visų laurų atiduoti VGTU kūrybinių industrijų fakulteto siūlomai studijų programai, tačiau paneigti, jog šios KI sferos studijų atsiradimas Lietuvoje įnešė labai didelį indėlį tiek į Vilniaus miesto kūrybingumo kaip prekės ženklo kūrimą, tiek į visos Lietuvos kaip modernios, atviros naujovėms valstybės įvaizdžio sudarymą, taip pat negalima. Nauja energijos, modernumo bei inovacijų kupina ateitis kuriama meniškos visuomenės ir VGTU ,,kūrybininkai“ yra viena iš tos kūrybingos visuomenės sudedamųjų dalių. Tačiau čia komerciškosios kūrybinės industrijos įgauna simbolinę pasipelnymo prasmę, išreikštą savirealizacijos ir pripažinimo malonumu. Tokios tos kūrybinės industrijos – tinkamos ir milijoninio pelno siekiančiam inovatoriui, ir savirealizacijos trokštančiam menininkui.