2013 05 24

bernardinai.lt

LRT.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Parodoje – Žemaičių vyskupijos istorija nuo jos įkūrimo

Lietuvos nacionaliniame muziejuje atidaryta paroda, skirta Žemaičių krikšto 600 metų sukakčiai. Joje pristatoma Žemaičių vyskupijos istorija nuo jos įkūrimo 1417-taisiais.

Krikščionybė Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje įvesta XIV amžiaus pabaigoje. Žemaičiai tada liko vienintelė Europoje pagoniška sala. Kryžiuočių ordinas, kuriam Žemaitija priklausė, nieko žemaičių krikščionybės labui nenuveikė. Ir surašė dėl to pasipiktinę žemaičiai skundą Konstancos visuotiniam bažnyčios susirinkimui.

„Jie skundėsi, kad kryžiuočiai, nors ir 10 metų valdė Žemaitiją, nė vienos koplyčios, nė vienos bažnyčios, nė vieno žemaičio nepakrikštijo ir visiškai to nenorėjo, nes nebuvo suinteresuoti. Jeigu žemaičiai pasikrikštija, jau buvo numatyta, kad jie turi keliauti į Balkanus sulaikyti į Europą besiveržiančius turkus, ir jie nebuvo tuo suinteresuoti“, – pasakoja Telšių vyskupas Jonas Boruta.

Parodoje, skirtoje Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui, galima pamatyti daug įspūdingų su Žemaitijos krikštu susijusių eksponatų. Pavyzdžiui, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto raštas, kuriuo jis Žemaičių vyskupui ir kapitulai užrašo žemes, ežerus ir kaimus, vyskupo Motiejaus Valančiaus žiedas, jam dovanotas caro, kurį dabar saugo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

 „Kauno arkivyskupijos išlaikyti dokumentai, kurių praktiškai nėra matę kiti ir mokslininkai“, – sako Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė.

Parodoje pirmą kartą rodoma 40 Žemaičių vyskupų portretų galerija – geriausiai Lietuvoje išlikęs portretų rinkinys.

 Paroda „Žemaičių vyskupijos istorija“ veiks iki spalio 27 dienos.

Virginija Motiejūnienė