2013 05 28

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius Ž.Plytnikas supainiojo interesus

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutarė, kad Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius Žydrūnas Plytnikas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus. Ar reikės Ž.Plytnikui trauktis iš pareigų, priklausys nuo Prezidentės pozicijos – Viešųjų pirkimų tarnyba yra atskaitinga Prezidentui.

VTEK nustatė, kad Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius Žydrūnas Plytnikas, būdamas privataus pobūdžio konflikte su Egle Sakalauskaite, priiminėjo tarnybinius sprendimus dėl jos tėvo Benjamino Sakalausko vadovaujamos Generalinės miškų urėdijos:

1. Ž. Plytnikas 2011-11-30 atleidęs savo pavaduotoją E. Sakalauskaitę iš tarnybos, 2011-12-15 visuomenės informavimo priemonėse išsakė abejones dėl jos nėštumo, dėl ko 2012-01-16 E. Sakalauskaitė privataus kaltinimo tvarka patraukė jį baudžiamojon atsakomybėn. Šioje byloje keliamas 100 000 Lt. civilinis ieškinys ir jo įvykdymo užtikrinimui yra areštuotas tokios vertės Ž. Plytniko nekilnojamasis turtas.

2. Kilus privataus pobūdžio konfliktui su Generalinio miškų urėdo dukra, Ž. Plytnikas nedeklaravo aplinkybių, galinčių kelti interesų konfliktą, ir nepateikė aiškiai išreikšto ir dokumentais įforminto nusišalinimo, kai vykdant tarnybines funkcijas kilo būtinybė spręsti klausimus, susijusius su Generaline miškų urėdija. Priešingai, Ž. Plytnikas, bylinėdamasis su E. Sakalauskaite dėl galimo šmeižto, nuolat priiminėjo sprendimus jos tėvo vadovaujamos įstaigos atžvilgiu: teikė nurodymus bei įpareigojimus Generalinei miškų urėdijai, organizavo Generalinės miškų urėdijos vykdytų viešųjų pirkimų ir sudarytų sutarčių patikrinimo veiksmus, duodamas pavedimus pavaldiems asmenims, bendradarbiavo su kitomis valstybės institucijomis vykdant Generalinės miškų urėdijos veiksmų tyrimą ir pasirašė Generalinės miškų urėdijos veiklos vertinimo išvadą. Faktą, kad Ž. Plytnikas nevengė interesų konflikto iliustruoja ir ta aplinkybė, kad Ž. Plytnikas plačiai komentavo Generalinės miškų urėdijos veiklą visuomenės informavimo priemonėse.

3. Be to, būdamas privataus pobūdžio konflikte su E. Sakalauskaite, Ž. Plytnikas taip pat priiminėjo sprendimus dėl Viešųjų pirkimų tarnybos pozicijos teisme nagrinėjant bylą dėl E. Sakalauskaitės atleidimo iš tarnybos ir prastovos paskelbimo (2012-04-17 apeliacinis skundas, 2013-03-22 atsiliepimas) bei jos tarnybos eigos (2013-02-12 įsakymas).

Konstatuota, kad tokiais veiksmais Ž. Plytnikas pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktų (pareiga vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto) bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių (prievolė nusišalinti tokiam konfliktui iškilus) reikalavimus.

Taip pat nustatyta, kad Ž. Plytnikas nustatyta tvarka nedeklaravo kilusio privataus pobūdžio ginčo su buvusia savo pavaduotoja E. Sakalauskaite kaip aplinkybių, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas. Komisijos nuomone, tokia įstatyminė prievolė Viešųjų pirkimų tarnybos vadovui buvo kilusi. Anot VTEK, to nepadaręs Ž. Plytnikas pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 2 dalies ir 7 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

Pats Ž.Plytnikas savo kaltės nepripažįsta ir žada šį VTEK sprendimą skųsti teismui. Ar reikės Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriui trauktis iš pareigų, priklausys nuo Prezidentės pozicijos, nes Viešųjų pirkimų tarnybą pagal įstatymą yra atskaitinga Prezidentui. Pvz., pernai VTEK pripažinus, kad viešus ir privačius interesus supainiojo Generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Raulušaitis, nedeklaravęs savo žmonos artimų giminystės ryšių su „Lietuvos ryto“ bendrove, sulaukė Prezidentės palaikymo ir išliko pareigose.

Antradienio posėdyje VTEK taip pat nutarė pradėti tyrimą dėl ūkio ministrės Birutės Vėsaitės, jos patarėjų Vilijos Vertelienės, Jūratės Antanaitytės-Voldemarienės ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Valdo Klimantavičiaus bei Vilniaus miesto mero patarėjo Beno Renato Baltusio elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms, Minėti asmenys 2013 m. gegužės 20-23 d. vyko  į Astaną (Kazachstano Respublika) bendrovės UAB „Arvi“ išnuomotu lėktuvu.