2013 06 06

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Arkiv. Luigi Bonazzi. „Linkiu būti ganytoju, turinčiu „avių kvapą“

Birželio 6 d. popiežius Pranciškus paskyrė naująjį Panevėžio vyskupą ordinarą – jėzuitų kunigą Lionginą Virbalą, pastaraisiais metais vadovavusį Popiežiškajai Rusų kolegijai Romoje.

Anot apaštalinio nuncijaus Lietuvai arkivyskupo Luigi Bonazzi, nominacija šią dieną paskelbta neatsitiktinai. Birželio 6 d. vyskupui Jonui Kauneckui sukako 75 metai, tai yra amžius, kurio sulaukusį vyskupą Bažnyčios teisė įpareigoja įteikti atsistatydinimo prašymą popiežiui. Vyskupas emeritus pageidavo, kad jo įpėdinio paskebimas įvyktų būtent per jo gimtadienį .

„Panevėžio vyskupijoje yra nemažas būrys kunigų, vienuolių ir pasauliečių, trokštančių kurti Bažnyčią, kaip bendrystės namus ir mokyklą, – įsitikinęs arkiv. Bonazzi. – Tai viena iš septynių vyskupijų, ir visi šalies vyskupai yra vienodai kviečiami vadovauti ne tik savo vyskupijoms, bet ir sutartinai rūpintis visa Lietuvos Bažnyčia. Lietuvoje yra nedaug vyskupų, tad kiekvienas yra svarbus, turi savo reikšmingą indėlį, sudarant vyskupų kolegiją“, – „Bernardinai.lt“sakė nuncijus.

Vyskupas jėzuitas

Popiežius, kuris pats buvo Jėzaus draugijos narys, pasirinko kunigą jėzuitą, gerai pažįstamą daugeliui žmonių Lietuvoje. „Iš daugelio pajutau didelį džiaugsmą vos išgirdus šią žinią. Tad linkiu naujajam vyskupui, kad tas džiaugsmas, su kuriuo jis yra pasitinkamas, taptų vis labiau užtikrintas, matant jo darbą“, – sakė arkivyskupas.

Lietuvos jėzuitams, žinoma, tai nemenkas praradimas, kunigas Lionginas sėkmingai darbavosi daugelyje jam patikėtų sričių. Tačiau arkiv. Bonazzi atkreipė dėmesį, kad vienas iš Jėzaus draugijos bruožų yra tarnavimas Bažnyčiai, ir būtent, atsižvelgiant į popiežiaus prašymą. „Be abejonės, jėzuitai jaučia praradimą, tačiau kartu gali džiaugtis, kad padarė svarbią dovaną Bažnyčiai – juk ne sau gyvena, bet Bažnyčiai ir ten, kur Bažnyčia juos kviečia“, – pabrėžė nuncijus.

Vyskupas Jonas Kauneckas – ganytojas arti žmonių

„Man atrodo, kad visi sutaria dėl fakto, kad vyskupas J. Kauneckas visada stengėsi entuziastingai perteikti jį įkvepiantį tikėjimą. Jis su dideliu įsitikinimu perdavė žmonėms Jėzaus Kristaus evangeliją, atlikdamas savo kaip vyskupo užduotį. Vyskupas juk pirmiausia yra Jėzaus Kristaus, pasaulio gelbėtojo, liudytojas“.

Anot nuncijau, krenta į akis vyskupo Kaunecko liudijimas, gebėjimas labai gyvai perduoti gerąją naujieną. „Visi vertina jo gebėjimą būti šalia žmonių, kreiptis į žmones. Šiuo požiūriu jis tikrai yra ganytojas, esanti arti savo žmonių“. Popiežius Pranciškus prašo iš vyskupų būti ganytojais, turinčiais „savo avių kvapą“, – priminė arkiv. Bonazzi. – Manau, kad apie vyskupą Kaunecką galime taip pasakyti, jis yra ganytojas, nuo kurio juntamas avių kvapas.“

Naujajam vyskupui Šventojo Tėvo atstovas linki „savo ganytojišku uolumu atsiliepti į tą nuoširdžią meilę, su kuria jis yra laukiamas kunigų, tikinčiųjų, visos vyskupijos“.

„Juntamas gyvas troškimas, ne tik gerai užbaigti šiuos Tikėjimo metus, bet ir toliau vis giliau išgyventi tikėjimo dovaną, tą patirtį, kuri yra giliai žmogiška ir kurioje žmogus jaučia, kad visa tai, ką daro, jį lydi Dievas. Tad ir kun. Lionginui iš širdies linkiu būti ganytoju, turinčiu avių kvapą“, – sakė jis.