2013 06 12

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mokslininkai parengė monografiją apie žmogų iki gimimo

Birželio 13 d., ketvirtadienį, 15 val. Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas) vyks kolektyvinės mokslinės monografijos „Medicina, etika ir teisė apie žmogų iki gimimo“ pristatymas.

Šį mokslinį darbą parengė Lietuvoje žinomi mokslininkai – Vytauto Didžiojo, Lietuvos sveikatos mokslų, Mykolo Romerio ir Vilniaus universitetų profesoriai, dėstytojai, tyrėjai. Monografijoje nagrinėjami priešgimdyminės (prenatalinės) medicinos, etikos ir teisės klausimai, ypač aktualūs šiandieninėje visuomenėje. Lietuvos katalikų religinės šalpos fondas 1000 šios knygos egzempliorių padovanojo šalies bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų ir kolegijų bibliotekoms.

Remdamiesi naujausiais moksliniais tyrimais, mokslininkai pirmojoje knygos dalyje aptaria dar negimusio žmogaus medicinos klausimus – prenatalinę raidą, embriono genetiką, nėščiosios organizmo pokyčius ir nėštumo nutraukimo įtaką moters psichinei sveikatai. Ne mažiau dėmesio skiriama ir etinei problematikai – žmogaus atsiradimas nuo apvaisinimo momento vertinamas iš krikščioniškosios antropologijos pozicijų ir grindžiant prigimtiniu įstatymu, taip pat aptariami moraliniai aborto aspektai. Monografijoje išgryninti pagarbos žmogaus gyvybei ugdymo principai, kurie turi ne tik mokslinę, bet ir pritaikomąją reikšmę.

Paskutinėje, trečiojoje darbo dalyje analizuojamas pradėto, bet negimusio vaiko teisinis statusas teisinio mąstymo kaitos kontekste. Mokslininkai atsakymų ieško antikinėje ikikrikščioniškoje kultūroje bei teisėje, bandydami rekonstruoti romėnų teisės požiūrį į negimusįjį ir kartu pateikdami šio požiūrio sąsajas su šiuolaikine teise. Negimusio vaiko statusas šiuolaikinėje teisėje taip pat nagrinėjamas ir atsižvelgiant į dinamiškus teisinės minties pokyčius per pastaruosius du šimtmečius, kai prigimtine teise grįstas romėnų požiūris buvo defragmentuotas ir nustelbtas teisinio pozityvizmo.

Pasak filosofo doc. dr. Krescencijaus Stoškaus, ši monografija – neabejotinai pats solidžiausias darbas, parengtas šia tema lietuvių kalba. „Gindama pačią silpniausią žmogiškosios būtybės pasireiškimo formą, ji kantriai gaivina aklai ir neatsakingai masinės vartotojų visuomenės suniokoto humanizmo bazines normas. Ši ryžtinga kritinė monografija, išeidama į viešumą, ne tik etiškai pagrindžia prenatalinės žmogaus būties neliečiamumą, bet ir skelbia energingą pasipriešinimą žmogaus orumą ir garbę diskredituojančioms gyvenimo bei kontrkultūros formoms. Tokio pasipriešinimo reikia ne tik medicinos studentams, gydytojams, bet jo jau ilgai laukia ir visa sveikesnioji visuomenės dalis, o ypač jaunos šeimos ir mokyklinis jaunimas“, – teigia doc. dr. K. Stoškus.

Monografiją parengė kun. prof. dr. Andrius Narbekovas, prof. dr. Birutė Obelenienė (sudarytojai, VDU), prof. dr. Angelija Valančiūtė, dr. Danielius Serapinas (LSMU), prof. dr. Jonas Juškevičius, kun. prof. dr. Kazimieras Meilius, doc. dr. Palmira Rudalevičienė (MRU) ir dr. Daiva Bartkevičienė (VU). Darbą recenzavo medicinos daktarė prof. Nijolė Drazdienė, teisės mokslų daktaras prof. dr. Vigintas Višinskis bei filosofas doc. dr. Krescencijus Stoškus.

Pristatymo metu bus galima ne tik pabendrauti su autoriais ir renginio svečiais, bet ir įsigyti leidinį leidyklos kaina su autorių autografais.

Renginį organizuoja VDU Santuokos ir šeimos studijų centras bei Katalikų teologijos fakultetas.