2013 06 14

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min.

Jolanta Kriščiūnaitė: „Norime šviesti visuomenę ir kviesti diskusijai“

Šį sekmadienį 15 val. Vilniaus katedros aikštėje vyks telkiamoji pilietinė akcija-koncertas „Apginsime Šeimą – išsaugosim Lietuvą!“ Renginio tikslas – „sutelkti visuomenės dėmesį į šeimos dabartinę padėtį ir ateitį Lietuvoje“. Idėjos autoriai – jaunos šeimos ir būsimi tėvai, kurie dar neturi organizacijos: „Esame dalis atgimstančios Lietuvos, tikimės, kad šeimos bursis ir susikurs tikras Lietuvos šeimų sąjūdis“.

Plačiau apie renginio tikslus „Bernardinai.lt“ pasakoja viena iniciatyvinės grupės narių Jolanta Kriščiūnaitė.

„Apginsime Šeimą – išsaugosim Lietuvą!“ Renginio pavadinimas sako, kad įžvelgiama tam tikra grėsmė. Tai nėra nauja Lietuvoje, kur dažnai kalbama apie grėsmes „tradicinėms“ vertybėms, lygiai kaip ir apie nepakantumą kitaip manantiesiems. Ką turite omenyje jūs, renginio iniciatoriai? Kodėl kilo sumanymas imtis tokios iniciatyvos?

Sumanymas kilo iš gilaus patriotiškumo ir meilės savo šeimai, tautai ir valstybei. 

Daugelis nėra abejingi savo šaliai, myli jos gamtą, žmones, didžiuojasi istorija ir kultūra. Taip pat nori savo Tėvynę išsaugoti tokią pat gražią ateities kartoms, tęsti garbingą mūsų protėvių kurtą istoriją.

Mus jaudina tai, kas vyksta šalyje su mūsų tautiečiais, gamtos ištekliais, kultūra ir žmonėmis. Matome, jog turime reaguoti ir turime dėti pastangas ten, kur šiuo metu kyla didžiausi skauduliai. Jų yra daug. Ir vienas didžiausių – šeimos klausimas, tad bandome vienytis dėl jo. 

Stebėdami, kaip greitai ir agresyviai bandomos prastumti įstatymo dėl vaiko apsaugos pagrindų pataisos bei kaip nesigilinant į specialistų bei visuomenės nuomonę skubama įteisinti Europos Tarybos konvenciją, kurioje „nekaltai“ minima „socialinė lytis“, telkiame dėmesį tai. Dalis renginio iniciatorių yra įvairių šeimas vienijančių asociacijų nariai, jau seniai pažįstami su panašiais projektais ir dirbantys šioje srityje, dalis – pedagogai, psichologai, kitų susijusių sričių specialistai, aktyvūs studentai, besiruošiantys kurti šeimas, bei, žinoma, sunerimę mamos ir tėčiai. 

Tiesa, visuomenė yra pavargusi nuo mitingų, nuo šūkių ir politikų šnekų. Tad mes pasirinkome taikų būdą, kad šeimos galėtų ateiti su vaikais, kuriems bus paruošta žaidimų erdvė. Kad jaunimas liktų pasiklausyti rimtų pasisakymų, po kurių bus koncertas, kad suaugusieji išgirstų žinią, atsinešdami ir dalindamiesi vaišėmis, klausydamiesi ir diskutuodami vieni su kitais. 

Tačiau renginys nebus pasilinksminti skirta pramoga. Žymūs visuomenės atstovai, šeimas ginančių asociacijų nariai kels klausimus, kas yra šeima, kokias teises ir pareigas turi tėvai, kokiomis vertybėmis turėtų būti auklėjami vaikai, kokia aplinka jiems geriausia ir, galiausiai, – kaip ir kada valstybė gali įsikišti į šeimą. 

Šeima – tai esminė valstybės ląstelė, kurioje gimsta gyvybė, kuri palaiko stipriausius žmogiškus ryšius – kraujo ryšius, tradiciją, įpročius, kurioje išsipildo meilė – besąlygiška, nesavanaudiška, stipresnė už bet kurį kitą jausmą. Tai galingiausias žmonijos variklis. Išardyti šiuos ryšius galima tik kraštutiniais atvejais. Pirmiausia turi būti išnaudotos visos kitos įmanomos prevencinės priemonės.

Įstatymai priimami be reikalingų diskusijų su visuomene, neatsiklausus šeimų nuomonės. Taip, matome grėsmę, toks skubėjimas mums atrodo nepagrįstas. Užsienio šalių, įteisinusių sistemas, panašias į dabar Seime siūlomas vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisas, patirtis rodo, jog ir geros šeimos netenka vaikų. 

Mes griežtai pasisakome prieš smurtą šeimoje, tačiau bandome ieškoti gilesnių šitos problemos sprendimo būdų, bei atkreipiame dėmesį, kad prievartinis vaiko paėmimas iš šeimos taip pat daugeliu atveju yra smurtas, nukreiptas prieš patį vaiką, kai klykiantis ir besipriešinantis vaikas su policijos pagalba išplėšiamas iš tėvų. Mes nenorime, kad per neišmanymą ir skubėjimą bent vienas vaikas patirtų valstybės smurtą.  

Įteisinama genderizmo ideologija reikštų visiškai kitą švietimo sistemą, vaikams brukamą seksualinį „švietimą“, moksliškai nepagrįstą galimybę jau darželyje rinktis lytį. Mūsų pasakose nėra istorijų apie princus, gyvenančius kartu. Pagal konvenciją, lietuvių tautosaka turėtų išnykti iš mokymo programų, kaip diktuojanti pasenusius lyčių vaidmenis. Ar tai priimtina didžiajai visuomenės daliai? Ne. 

Šiuo metu iškreiptai imama matyti tolerancija. Norėtume pabrėžti, kad kitaip manantiems nejaučiame neapykantos. Tačiau gerbti ir mylėti kitą nereiškia visais klausimais su juo sutikti. Mes palaikome prigimtinės šeimos idėją, pagarbą tradicijoms ir vertybėms, kurios puoselėjamos Lietuvos šeimoje šimtmečiais ir dar ilgiau. Tačiau neskatiname imtis prievartos prieš kitaip manančiuosius.

Pastaruoju metu žmonės nebesijaučia drąsūs sakyti savo nuomonę. Pagrįstą, tačiau nesutampančia su liberaliąja Europa. Ką tai reiškia? Kai kurių grupių interesams nepatogios nuomonės vadinamos neapykantos kurstymu. Kaip nutiko su judėjimu už gimdymą namuose? Persekiojimai nesibaigė iki šiol. Ar tai demokratija? Kunigai vėl suiminėjami. Dar esu per jauna prisiminti sovietmečio represijas, tačiau iš tėvų ir knygų žinau, kad kunigai anuomet taip pat buvo persekiojami už tai, kad mokė tėvynės meilės. Ar grįžtame prie to paties? Jei dorybių ugdymas laikomas nebenorma, mūsų šalye tikrai kažkas darosi nebegerai. Ir turime nuo to gintis. 

Ar tai vienkartinė iniciatyva, siekiant daryti įtaką viešajai opinijai, ar turite ilgalaikių siekių? 

Tai pirmoji akcija, kuria norime šviesti visuomenę ir kviesti diskusijai. Daug žmonių vis dar neturi nuomonės vaiko teisių apsaugos klausimu ir ne visai suvokia, ką reiškia „socialinės lyties“ įteisinimas. Kalbos ir diskusijos apsiriboja homoseksualų gyvenimo būdo gynimu arba kritika. Tačiau šiame renginyje dėmesį kreipiame į vaiką – jo interesus, galimybes jam saugiai augti šeimoje, ugdytis moralines vertybės, padėsiančias jam tapti visaverčiu, atsakingu, doru žmogumi, pažįstančiu savo kultūrą, tradicijas, istoriją. Visa tai pirmiausia ir geriausiai perduodami šeimoje. Taigi koncentruojamės ne į suaugusių teisų ir laisvių užtikrinimą, bet vaiko galimybes augti, vystytis saugiai ir laimingai.

Po šio renginio kviečiame sekti informaciją spaudoje, internetinėje svetainėje www.juvenalinejusticija.lt, renginių bus ir daugiau, konkretesnių. Renginio idėją palaiko daug organizacijų, Nacionalinė tėvų ir šeimų asociacija, aprėpianti daug šeimų organizacijų, Lietuvos tėvų forumas, ne viena krikščionių Bažnyčia, pasaulietinės grupės, iniciatyvos. Visi turi savo veiklos sritis ir jose dirbs ir toliau.

Mums svarbu informuoti žmonės apie esamą situaciją. Tuomet galėsime juos kvieti aktyviai įsitraukti į valstybės sprendimų priėmimą visais lygiais. Priemonių yra labai daug. Svarbu nešti žinią, kad be mūsų niekas nieko nepadarys. Tiksliau – gali padaryti – taip, kaip mes nenorime. Norėčiau pacituoti popiežiaus Pranciškaus praėjusį penktadienį Jėzuitų mokykloje vaikams pasakytus žodžius: „Krikščionio pareiga dalyvauti politikoje. Mes, krikščionys, negalima elgtis kaip Pilotas, nusiplaudami rankas. Turime įsitraukti į politiką; politika yra viena iš aukščiausių meilės darbų išraiškų, nes siekia bendrojo gėrio. Pasauliečiai krikščionys privalo darbuotis politikoje.“

Seniai laukti tokie žodžiai. Tai paraginimas daugeliui žmonių, kurie mano, jog bet kuris kišimasis į politiką ar dalyvavimas ir net domėjimasis ja yra pasmerktas nesėkmei ir netinkantis taikiems žmonėms užsiėmimas. Sąmoningas žmogus turi dirbti ne tik savo, bet ir savo šeimos, tautos ir viso pasaulio labui.

Kokių priekaištų teko sulaukti? Ar visi jie pagrįsti?

Teko matyti matyti agresyvių socialiniuose tinkluose, kuriuose kviečiama atsinešti dujų balionėlius į šį renginį. Sunerimome ir papildomai paprašėme policijos pagalbos užtikrinant viešąją tvarką. Kviečiame ateiti šeimas ir rūpinamės, kad būtų užtikrintas saugumas. 

Taip pat išplatinome raginimą iš anksto suderinti informacinius plakatus, šūkius, skrajutes. Nenorime, kad renginiu prisidengdami kokie nors asmenys „liptų ant statinės“ ir viešintų nekorektiškus, neapykantą kurstančius ar tikrovės neatitinkančius šūkius. Renginys yra taikus šeimų susibūrimas, kviečiantis rimtai diskusijai. 

Girdime abejonių, ar taiki akcija gali atnešti realios naudos. Tačiau esame tikri, kad gali. Pirmiausia žmonės turi išgirsti ir priimti žinią, tuomet būti skatinami veikti. Esame tikri dėl renginio koncepcijos ir džiaugiamės, sulaukdami tikrai nemažai organizacijų, visuomeninių šeimas jungiančių ir už šeimos teises kovojančių asociacijų pritarimo. Laukiame visų sekmadienį Katedros aikštėje.

Bendravo S. Žiugždaitė