2013 06 17

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Vidinio išgydymo rekolekcijos Telšių katedroje

Visą vos prasidėjusios vasaros savaitę, birželio 3–9 dienomis Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje po vakarinių Šv. Mišių vyko rekolekcijos, kurias vedė iš Indijos atvykę tėvas Jamesas Mariakumaras SVD ir ses. Mary Pereira. Kas vakarą vis gausiau rinkęsi rekolekcijų dalyviai, tarp jų ir svečiai iš kitų parapijų, turėjo unikalią galimybę skubiame šiandienos laike sustoti ir su ypatingu atidumu ir jautrumu  peržvelgti savo gyvenimo realybę: nuo dabartinės kasdienybės, joje kylančių problemų, požiūrio į daiktus, aplinką, santykius su sutinkamais žmonėmis iki pat ankstyvojo vaikystės laiko, pačių slapčiausių asmeninių patirčių, kurios, dažniausiai uždarytos labai giliai viduje, šiandien trukdo džiaugtis ir turėti apsčiai gyvenimo, kurį kiekvienam iš mūsų yra pažadėjęs mūsų Atpirkėjas Jėzus.

Kiekvienos dienos rekolekcijų pabaigoje vyko Švč. Sakramento adoracija, kurioje dar kartą tikintieji buvo kviečiami atverti sielų duris Viešpaties šviesai ir pastebėti ,,vietas“, kurios per metų metus likusios neapšviestos.

Kasdien rekolekcijų dalyviams buvo suteikiama galimybė susitikti su  yėvu Jamesu Mariakumaru SVD ir ses. Mary Pereira asmeninėms konsultacijoms, o paskutinį rekolekcijų vakarą, sekmadienį, kuris sutapo su tądien švęstais tituliniais Katedros parapijos Globėjo Šv. Antano Paduviečio atlaidais, Švč. Sakramento adoracijos metu tėvas misionierius už kiekvieną tikintįjį meldėsi asmeniškai.

Simboliškai sutapo, kad tą pačią Rekolekcijų savaitę Telšiuose vyko Žemaitijos sostinės šventė, pavadinta ,,Žaliuojantis šeimos medis“ ir skirta Žemaičių  Krikšto 600 metų jubiliejui. Nors šventė vyko 3 dienas, joje buvo tikrai gausu renginių, kuriuose aktyviai dalyvavo kelios miestiečių bei svečių kartos nuo vaikų iki bočių. Katedroje vykusios rekolekcijos tapo ypatingos svarbos šventės dalimi, nes į jose dalyvavusių ir, tikiu, į visų, už kuriuos rekolekcijų dalyviai meldėsi, širdis leido ateiti tikriausiai – Dvasios šventei, kurios dalyvių keliauta subtiliu vidinio išgydymo keliu ir kuri, Šv. Dvasios įkvėpta ir veikiama, tęsis nepalyginamai ilgiau.

Belieka Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros administratoriui kanauninkui Domui Gatautui visų parapijiečių vardu padėkoti už ypatingą dovaną Tikėjimo metų ir Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus proga – Vidinio išgydymo rekolekcijas – taip pat už svarų indėlį, prisidedant prie Žemaitijos sostinės šventės organizavimo – Katedroje surengtą Sakralinės muzikos koncertą ir joje vykusius Šv. Antano Paduviečio atlaidus su Astijumi Kungiu OFM. 

Paskutinįjį rekolekcijų vakarą Šv. Antano Atlaidų šventei išdabintoje Katedroje, vykstant Šv. Mišių aukai, o po jos – Švč. Sakramento adoracijai, nuo simbolinėmis Telšių miesto gėlėmis – bijūnais – išpuošto didžiulio sietyno vis krentantys žiedlapiai nejučia priminė prieš šešerius metus, taip pat birželio mėnesį, toje pačioje vietoje stovėjusį Šv. Teresėlės relikvijorių, nusėtą žiedlapiais, ir mažąjį Šventosios kelelį, kuriuo einant, kartu su jos Užtarimu ir akivaizdžiai tebesiunčiamu malonių lietumi, prieinami dideli dalykai.

Irena Daubarienė, rekolekcijų dalyvė