Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Pristatyta monografija „Medicina, etika ir teisė apie žmogų iki gimimo“

Birželio 13 d. VDU Katalikų teologijos fakulteto Didžiojoje auloje vyko mokslinės monografijos „Medicina, etika ir teisė apie žmogų iki gimimo“ pristatymas, kurį surengė VDU Santuokos ir šeimos studijų centras bei Katalikų teologijos fakultetas. Šį mokslinį darbą parengė Lietuvoje žinomi mokslininkai iš keturių universitetų ( VDU, LSMU, MRU, VU) – kun. prof. dr. Andrius Narbekovas, prof. dr. Birutė Obelenienė (sudarytojai), prof. dr. Jonas Juškevičius, kun. prof. dr. Kazimieras Meilius, prof. dr. Angelija Valančiūtė, doc. dr. Palmira Rudalevičienė, dr. Danielius Serapinas, dr. Daiva Bartkevičienė.

Šioje trijų dalių monografijoje suprantamai ir nuosekliai pateikiamos mokslo žinios, pradedant nuo lytinių ląstelių kilmės ir medicininių, genetinių prenatalinio laikotarpio aspektų, baigiant negimusio kūdikio teisinio statuso kaitos apžvalga.

Antroje dalyje atskleidžiami prenatalinės etikos ir pagarbos žmogaus gyvybei ugdymo principai. Abortas įvardijamas kaip etinė, o ne medicininė problema, nes nėštumas nėra liga. Subtiliai, bet labai aktualiai atskleidžiama nėštumo nutraukimo ir psichikos sveikatos sąsajos, pabrėžiama, kad psichiatrijoje motinystė laikoma norma.

Pristatyme buvo perskaitytos monografijos recenzento filosofo doc. dr. Krescencijaus Stoškaus mintys: „Ši ryžtinga kritinė monografija, išeidama į viešumą, ne tik etiškai pagrindžia prenatalinės žmogaus būties neliečiamumą, bet ir skelbia energingą pasipriešinimą žmogaus orumą ir garbę diskredituojančioms gyvenimo bei kontrakultūros formoms. Tokio pasipriešinimo reikia ne tik medicinos studentams, gydytojams, bet jo jau ilgai laukia ir visa sveikesnioji visuomenės dalis, o ypač jaunos šeimos ir mokyklinis jaunimas“.

Pristatymo organizatoriai ir autoriai dėkojo Lietuvos katalikų religinės šalpos fondui už galimybę 1000 šios knygos egzempliorių padovanoti šalies bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų ir kolegijų bibliotekoms bei Vilniaus savivaldybės tarybos Sveikatos komitetui už finansinę paramą knygos leidybai.

Renginyje dalyvavę LR Seimo nariai išreiškė viltį, kad šį monografija bus pristatyta ir Lietuvos politikams LR Seime, nes teikia svarių argumentų svarstant žmogaus apsaugos prenatalinėje stadijoje įstatymus.

(S. Adler-Mikulėnienė)