2013 07 04

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Antrąją atlaidų dieną Ž. Kalvarijoje melstasi už kunigus, seminarijas, pašaukimus ir ministrantus

Liepos 3 diena – antroji Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena, kada į Žemaičių Kalvarijos Šventovę nuo pat ryto atvyko piligrimai iš Telšių dekanato. Ši diena buvo skirta jų piligrimystei, rinkosi ir kunigai iš visos Lietuvos, nes šią dieną buvo melstasi už kunigus.

12 val. pagrindinėms Šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupas emeritas J. Kauneckas, koncelebravo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM ir apie šimtas kunigų. Sumos metu giedojo Telšių Katedros didysis Sumos choras, vadovaujamas vargoninkės Dalios Pleškienės.

Į gausiai susirinkusius tikinčiuosius bei į būrelį ministrantų Šv. Mišių pradžioje kreipėsi Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis pasveikino visus susirinkusiuosius ir kalbėjo apie kunigo misiją, jo santykį su tikinčiaisiais, veiklos kryptis. Kvietė melstis už naujus pašaukimus ir ragino visus aktyviai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą, nes tik tai ugdo naujų pašaukimų atsiradimą.

Sakydamas pamokslą Panevėžio vyskupas emeritas J. Kauneckas dalinosi įžvalgomis apie kunigų vaidmenį šių dienų visuomenėje. Jis ragino visus nuolat dalyvauti Dievo reikaluose, mąstyti Dievo žodį savo širdyje. Vyskupas ragino atsiverti Dievo malonei, gyventi taip, kaip trokšta Dievas, vykdyti jo valią. Pateikdamas pavyzdžių apie tai kaip Dievas kviečia žmones į savo vynuogyną, priminė svarbią tiesą, jog Dievas žmogaus gyvenime turi būti svarbiausias, o jau tada visi kiti dalykai įgyja prasmę. Kvietė gyventi krikščionišką gyvenimą ir melstis už kunigus bei naujus pašaukimus į kunigystę.

Po Šv. Mišių ir vyskupų palaiminimo didelis būrys maldininkų, vadovaujami vyskupų J. Kaunecko ir L. Vodopjanovo OFM išėjo į Kryžiaus kelią, kur pritariant orkestrui giedojo Kalnų giesmes, o Bazilikos viduje procesijai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ.

Grįžus iš Kryžiaus kelio vyskupai tikintiesiems tarė atsisveikinimo žodį, o Telšių vyskupas J. Boruta SJ, kas jau yra tapę tradicija, įteikė keletą naujų paskyrimų Telšių vyskupijos kunigams ir palinkėjo Dievo palaimos vykdant tarnystę.

Šv. Mišias tą dieną tiesiogiai transliavo Marijos radijas. 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas