2013 07 12

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Ž. Kalvarijoje – malda už priklausomybes turinčius žmones bei jų organizacijų veiklą

Liepos 11 d. Visuotinėje Katalikų Bažnyčioje minimas šv. Benediktas, Europos globėjas, o Žemaičių Kalvarijoje tą dieną vyko Didžiųjų atlaidų 10-oji diena ir buvo meldžiamasi už priklausomybes turinčius žmones bei jų organizacijų veiklos sėkmę.

Ši diena taip pat buvo skirta Mažeikių dekanato tikinčiųjų piligrimystei. 12 val. pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo ir gausiai susirinkusiems tikintiesiems pamokslavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Mažeikių dekanato ir iš kitur atvykę kunigai. Šv. Mišiose giedojo Mažeikių Šv. Pranciškaus parapijos didysis Sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Virginijos Letukienės.

Pamokslo metu Šiaulių vyskupas E. Bartulis pabrėžė, jog šiandien, šv. Benedikto dieną, svarbu melstis už Europą ir Lietuvą, kuri šį pusmetį pirmininkauja Europos Sąjungai. Būtina melstis, kad Europa nenuklystų iš tikrojo kelio ir neišsižadėtų savo krikščioniškų šaknų ir tikrųjų vertybių. Vyskupas kalbėjo apie mūsų šalies skaudulius, kurie kyla iš alkoholio naudojimo – savižudybės, avarijos, žmogžudystės. Alkoholis žudo žmogų, nes daugybė ligų ir nelaimių, tokie kaip gaisrai ar kitokios bėdos nusineša daug žmonių ir dažnai jaunų žmonių gyvybių. Ganytojas kalbėjo apie tai, jog geria visi – turtingieji ir vargšai, jauni ir vyresnieji, elitas ir paprasti žmonės.

Taip pat vyskupas išryškino kitą skaudulį – lošimo namus, kurie yra tartum pragaras žemėje. Nuo lošimo priklausomi žmonės dažnai pražudo ir save ir savo šeimas, sugriauna savo ir savo artimųjų gyvenimus. Dar viena priklausomybė, griaunanti žmonių gyvenimus – priklausomybė nuo kompiuterio. Čia Šiaulių vyskupijos ganytojas išryškino tėvų ir vaikų santykių griūtį – neturėjimą laiko bendravimui, laisvalaikio leidimui, maldai. Viskas veda į vieną išvadą – vienintelis kelias grįžti prie Dievo, nes kitaip neįmanoma išsivaduoti iš įvairių priklausomybių. Vyskupas kvietė nesmerkti suklupusių, o melstis kartu su jais ir už juos, kad jie ištvertų. Jis kvietė dalintis geru žodžiu, šiltais santykiais, atidumu ir nuoširdžia pagalba, nes tik tokia bendrystė padeda priklausomybių varginamiesiems išlikti ir atsilaikyti prieš visas pagundas.

Vyskupas kvietė jokiu būdu nesmerkti, bet būti realia pagalba, tiems, kurie silpnesni. „Tokia kiekvieno krikščionio priedermė – viską vertinti ir daryti Didžiojo Dievo įsakymo šviesoje“ – baigdamas savo pamokslą sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir pakvietė džiugiai liudyti Kristų, kad kiti patikėtų, jog jame yra mūsų viltys ir išganymas.

Po šv. Mišių buvo einamas Kryžiaus kelias, giedamos senosios Kalnų giesmės, tikintieji laiminami Šv. Kryžiaus relikvija, meldžiamasi, kad visi, įvairių priklausomybių varginamieji, pasitikėtų Kristumi, kuris kentėjo ir mirė ant kryžiaus, bet nugalėjo mirtį ir prisikėlė, ir jo malonės dėka kiltų, o pakilę būtų tvirti išsilaikydami, išverdami gerame, teisingame kelyje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Nuotraukos Edvino Bružo

Telšių vysk. inf.