Patinka tai, ką skaitai? Pasidalink su kitais naudodamasis patogiais mygtukais straipsnio pradžioje. Ir nepamiršk -> Paremti
Neįskaitai? Spausk teksto didinimo mygtuką. Paremk. Ačiū!

2013 07 19

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Amžinybėn iškeliavo kunigas Kęstutis A. Trimakas

Liepos 19 d. amžinybėn iškeliavo buvęs „Ateities“ vyr. redaktorius, iki šiol aktyvus žurnalo bendradarbis, redkolegijos narys, ilgametis Šiaurės Amerikos ateitininkų dvasios vadas kun. Kęstutis A. Trimakas.  

Kęstutis Trimakas gimė 1930 02 21 Kaune. Čia baigė pradžios mokyklą, vėliau mokėsi Miuncheno lietuvių gimnazijoje Vokietijoje, kurią baigė 1948 m. 1949 m. atvykęs į JAV įstojo į jėzuitus. Vestono koledže baigė filosofijos ir teologijos mokslus, Bostono koledže įgijo humanitarinių mokslų magistro laipsnį. 1960 m. įšventintas kunigu. 1969–1972 m. Čikagos Lojolos universitete studijavo psichologiją, apgynė daktaro disertaciją, dirbo kaip klinikinis psichologas ligoninėse, taip pat pastoracinį darbą, redagavo žurnalus (nuo 1960 m. žurnalo „Laiškai lietuviams“ viceredaktorius, 1962–1969 m. – vyriausiasis redaktorius, 1975–1983 m. – žurnalo „Ateitis“ vyriausiasis redaktorius, 1980–1991 m. – vienas žurnalo „Aidai“ redaktorių). Nuo 1977 m. bendradarbiavo su Lituanistikos institutu, aktyviai dalyvavo lietuvių diasporos kultūriniame bei sielovadiniame darbe. Gyvendamas JAV, K. Trimakas išleido keliolika knygų, daugybę mokslinių ir publicistinių straipsnių…

Atsisveikinimas su kun. K. A. Trimaku vyks šeštadienį, liepos 27 d., 9-10 val., laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos tą pačią dieną 10 val. Čikagos Šv. Antano lietuvių bažnyčioje, Cicero IL. Velionio palaikai bus kremuoti, ir rudenį palaidoti Lietuvoje Kauno Prisikėlimo bažnyčios kriptoje. 

Sunku skaityti smulkų tekstą?

Padidink raides, spausdamas ant aA raidžių ikonėlės straipsnio pradžioje. Perskaitei lengviau? Paremk!

Paremsiu