Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2013 07 23

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lingvistai iš viso pasaulio Salose susitinka jau dešimtąjį kartą

Liepos 28–rugpjūčio 4 d. Salų dvare (Rokiškio raj.) dešimtus metus iš eilės vyks tarptautinė Salų kalbotyros vasaros mokykla Academia Grammaticorum Salensis Decima. Mažame Lietuvos miestelyje, kuriame gyvena mažiau žmonių nei telpa vienoje didelėje auditorijoje ar koncertų salėje, visą savaitę vyksta mokslo ir meno šventė – čia rengiama ne tik pasaulinio lygio mokslininkus sukviečianti konferencija, bet ir muzikos festivalis.

„Prieš dešimtmetį, kai ši mokykla buvo surengta pirmą kartą, moderniausi lietuvių kalbotyros darbai vis dar buvo grindžiami struktūralizmo metodu, kuris yra XX a. vidurio naujiena, o visuomenėje kalbininkas suvoktas ir tebesuvokiamas daugiausia tik kaip kalbos puoselėtojas ir gynėjas nuo esamų ir nesamų grėsmių. Dėl istoriškai susiklosčiusių priežasčių – sovietinio uždarumo – apie naujausias lingvistikos kryptis Lietuvoje buvo žinoma mažai“, – pasakoja viena iš mokyklos organizatorių Gina Kavaliūnaitė-Holvoet.

Siekiant užpildyti šią spragą nuo 2004 m. Salų miestelyje rengiamos tarptautinės kalbotyros vasaros mokyklos, kuriose paskaitas skaito žinomi šiuolaikinių lingvistikos mokyklų – gramatinės ir leksinės tipologijos, kognityvinės lingvistikos, priklausomybių, generatyvinės gramatikos, arealinės lingvistikos – atstovai iš įvairių šalių (Lenkijos, Vokietijos, Danijos, Anglijos, Šveicarijos Rusijos ir kt). „Dalyvių skaičius per dešimtmetį išaugo beveik trigubai, o geografija nebeapsiriboja vien Europos šalimis, bet apima ir Izraelį bei JAV“, – mokyklos populiarumu džiaugiasi mokyklos idėjinis vadovas Akselis Holvoetas.

Salų kalbotyros vasaros mokyklos inspiravo ne vieną disertaciją, kurios jau yra apgintos ar teberašomos tiek Lietuvoje, tiek svetur. Čia skaitytų paskaitų pagrindu išleistos devynios serijų Bibliotheca Salensis ir Acta Salensia knygos. Salose suformuluotų mokslinių tyrimų idėjos peržengė vasaros mokyklos rėmus ir 2012 m. tapo didžiuliu Vilniaus universitete vykdomu ES struktūrinių fondų remiamu projektu „Valentingumas, argumentų raiška ir gramatinės funkcijos baltų kalbose“, kuriame dirba 25 mokslininkai iš įvairių šalių. Dešimtoji Salų kalbotyros vasaros mokykla yra šio projekto dalis.

Dar viena naujiena, praversianti ir studentams, ir moksleiviams, šiais metais – dalyvių parašyta Academia Salensis dešimties metų jubiliejui skirta knyga, kurioje apibūdinamos mokyklos susikūrimo aplinkybės ir tikslai, o daugiausia dėmesio skiriama mokykloje keliamoms mokslinėms idėjoms aprašyti atskleidžiant jų novatoriškumą lietuvių kalbotyros moksle. Glaustai supažindinama su mokyklos dėstytojais ir dalyviais, Salose skaitytų paskaitų pagrindu išleistomis knygomis, taip pat aprašoma mokyklos metu vykstanti kultūrinė programa, sėkmingas bendradarbiavimas su Salų miestelio gyventojais, Kamajų seniūnija ir Rokiškio rajono savivaldybe.

Tuo pačiu metu Salų dvare asociacija „Academia Salensis“ rengia jau aštuntąjį Salų muzikos festivalį, kuriame numatomi tokie koncertai: liepos 29 d. Kauno styginių kvartetas ir Vaida Raginskytė (mecosopranas), liepos 31 d. Chris Ruebens Ensemble, rugpjūčio 1 d. Arturs Cingujevs (fortepijonas) ir Valters Pūce (violončelė) (koncertas vyks Rokiškio krašto muziejuje), rugpjūčio 2 d. Baltijos gitarų kvartetas ir Edmundas Seilius (tenoras), rugpjūčio 3d. 16 val. Salų Švento kryžiaus bažnyčioje mišios (laiko vyskupas Jonas Kauneckas) ir sakralinės muzikos koncertas su Renata Marcinkute Lesieur (vargonai) ir Skaidra Jančaite (sopranas). Liepos 28 d. Nijolės ir Vitalijaus Mazūrų lėlių teatras (Mergaitė, kuri norėjo būti viena). Muzikos festivalio koncertai nemokami, pradžia 18 val. Daugiau informacijos: www.academiasalensis.org

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite