2013 07 25

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Liepos 25-oji – Vilniaus globėjo šv. Kristoforo diena

Nuotraukos autorius Tomas Urbelionis/BFL
© Baltijos fotografijos linija

Liepos 25-ąją minima Vilniaus globėjo šv. Kristoforo diena, primena miesto savivaldybė.

Šventasis Kristoforas, kaip manoma, gyvenęs 3-iame amžiuje,  yra laikomas keliautojų, sodininkų, knygrišių, jūrininkų, tiltininkų ir keltininkų globėju.

Šventai atliko kasdienes savo pareigas – nešiojo per upę žmones (ir patį Kristų), ištvėrė žiaurius kankinimus ir mirė baisia mirtimi. Legenda byloja, kad jis buvęs labai aukštas, gyvenęs prie upės ir ant pečių per ją nešiojęs keleivius. Vienąsyk mažas berniukas paprašęs perkelti į kitą krantą. Benešant vaikas pasidaręs toks sunkus, kad Kristoforas išsigando, jog abu paskęs. Berniukas pasisakė esąs Kristus ir nešąs savo rankose viso pasaulio sunkumus.

Paprastai šis šventasis vaizduojamas brendantis vandeniu, pasirėmęs lazda, ant pečių nešantis vaikelį Jėzų, kuris viena ranka laimina, kitoje laiko žemės rutulį. Būtent taip jis pavaizduotas ir Vilniaus miesto herbe, kuris Lietuvos sostinei buvo suteiktas 1330 m.

Katalikai tiki, kad šv. Kristoforo užtarimas apsaugo nuo nelaimių įvairiose kelionėse, o namus – nuo stichinių nelaimių: griaustinių, uraganų, žemės drebėjimų, staigios mirties.  Dauguma lakūnų ir vairuotojų segėjo ženkliukus su jo atvaizdu, melsdavosi jam, kad apsaugotų nuo nelaimių ir netikėtos mirties.

Po Nepriklausomybės atkūrimo šv. Kristoforas vėl buvo paskelbtas Vilniaus globėju. Profesoriaus Donato Katkaus rūpesčiu 1994 m. buvo įkurtas Vilniaus kamerinis orkestras, o po metų pavadintas Vilniaus miesto globėjo – Šv. Kristoforo – vardu. Nuo 1998  metų  nusipelnę įvairiose srityse miestui vilniečiai  kasmet apdovanojami Šv. Kristoforo statulėlėmis.