2013 08 05

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Pagrindinių Žemaičių krikšto jubiliejaus renginių akimirkos

Rugpjūčio 1-4 dienomis Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus proga Telšiuose vyko IV vyskupijos eucharistinis kongresas. Greta įvairių maldos momentų vyko ir mokslinė konferncija, kryždirbių paroda, jaunimo diena Varniuose, jubiliejaus paminklo atidengimas ir daugybė kitų renginių.

Jubiliejų savo dalyvavimu pagerbė popiežiaus atstovas Budapešto arkivyskupas kardinolas Peteris Erdo, kuris auko užbaigimo šv. Mišias kartu su nuncijumi Baltijos kraštams arkivysk. Luigi Bonazzi, šalies vyskupais ir kunigais.

Sekmadienį užbaigimo Mišiose dalyvavo apie 8000 žmonių.

Kan. Andriejaus Sabaliausko parengtus išsamius įvykių reportažus kviečiame skaityti Žemaičių krikšto jubiliejaus rubrikoje. Už nuotraukas esame dėkingi Edvinui Bružui (Telšių vysk.)

Jaunimo diena Varniuose:

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.