2013 08 21

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Po lietuvių kalinimo ir tremties vietas Permės srityje

Permės lageris-muziejus. Arnoldo Foko nuotr.

Prieš keletą dienų iš dar vienos ekspedicijos Rusijoje grįžo bendrijos LEMTIS nariai. Kartu su Mažeikių rajono Židikų M. Pečkauskaitės vid. m-klos auklėtiniais ir mokytojais jie keliavo Permės srityje (buv. Molotovo). Dešimties asmenų grupė per dvi savaites trukusią ekspediciją lankė tremties ir kalinimo vietas, tvarkė išlikusias kapines, domėjosi istorine praeitimi.

Ekspedicijos metu didžiausios apimties darbai buvo atlikti Galiašoro kapinėse – jose palaidota daugiausiai lietuvių visoje Permės srityje. Kapinės buvo aptvertos nauja 150 m. ilgio tvora, taip pat pastatyti trys nauji kryžiai. Galiašoro kaimas jau neegzistuoja – jis išnyko dar septinto dešimtmečio pabaigoje. Prieš daugiau nei pusę amžiaus šiame kaime buvo didelė lietuvių bendruomenė. 1945 m. čia buvo atitremtos net 49 šeimos (195 asmenys).

Kitas ekspedicijos dalyvių tikslas buvo Tukačiovo kaimo kapinės, kuriose buvo atstatytas metalinis, virtusio medžio nulenktas, kryžius. Taip pat perdažytos kelios metalinės tvorelės ir dailininko ir fotomenininko Rimanto Dichavičiaus, 1969 metais pastatytas, paminklas tremtyje mirusiems jo tėvams.

Trečios kapinaitės, kurioje lietuviai lankėsi – tai Ust Onolvos kapinės. Jose pastatytas naujas bendras kryžius daugiau kaip dvidešimčiai čia palaidotų lietuvių tremtinių. Taip pat perdažytos metalinės tvorelės bei senieji išlikę kryžiai.

Ekspedicijos pabaigoje jos dalyviai aplankė iki 1988 metų veikusį lagerį „Permė-36“, kuriame buvo kalinami politiniai kaliniai. Tai vienintelis išlikęs lageris visoje GULAG‘o sistemoje, dabar jau paverstas politinių represijų memorialiniu muziejumi.

Muziejus pristato visus prievartinės politikos vykdymo periodus – nuo pirmųjų represijų iki visos sistemos žlugimo. Šiame lageryje buvo kalinami Lietuvos disidentai: Balys Gajauskas, Viktoras Petkus, Petras Plumpa, mons. Alfonsas Svarinskas ir kiti.

Po daugiau nei mėnesio praleisto Sibiro taigoje su ekspedicijos dalyviais grįžo ir jų vadovas Gintautas Alekna. Po trumpos viešnagės Lietuvoje jis vėl daugiau kaip mėnesiui išvyks į tiriamąją ekspediciją Krasnojarsko krašte bei Irkutsko srityje.

Bendrijos LEMTIS ir Židikų M. Pečkauskaitės vid. m-klos ekspedicijos partneris ir rėmėjas: LR Kultūros ministerija.

Permės lageris-muziejus.
Permės lageris-muziejus.
Galiašoras (1957 m. gegužė). Nuotr. iš LGGRTC archyvų
Adelė ir Marija Vyšniauskaitės.
Galiašoras.
Galiašoras.
Galiašoras.
Tukačiovas.
Tukačiovas.
Galiašoras.

Arnoldo Foko ir Gintauto Aleknos nuotr.

Daugiau informacijos galite rasti www.lemtissibiras.lt