2013 08 29

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Dalai Lamos belaukiant: parašų rinkimas dėl ES paramos Tibetui

Rugsėjo 11–14 d. vyksiantis Jo Šventenybės Dalai Lamos XIV vizitas Lietuvoje – puiki proga atkreipti dėmesį į sudėtingus Tibeto ir Kinijos Liaudies Respublikos santykius. Todėl nuo rugpjūčio 24 d iki rugsėjo 6 d. Tibeto rėmimo grupė judriausiose Vilniaus vietose – V. Kudirkos aikštėje bei Odminų skvere ragina praeivius pasirašyti kreipimąsi dėl ES politinės bendruomenės bei kitų tarptautinių organizacijų sutelktos paramos Tibeto problemos sprendimui ir žmogaus teisių bei laisvių užtikrinimui Tibete.

Parašų rinkimą inicijuoja Dalios Kuodytės vadovaujama Seimo tarpparlamentinių ryšių su Tibetu bei Tibeto laisvės rėmimo grupės. Per keturias pirmąsias parašų rinkimo dienas, peticiją jau pasirašė daugiau nei 1700 praeivių. Kreipimasis prieš pat Jo Šventenybės atvykimą bus įteiktas prezidentei Daliai Grybauskaitei.

Tibeto vyriausybės egzilyje atstovai, kalbėdami apie dabartinę savo situaciją, dažnai nurodo į Lietuvą ir kitas Baltijos šalis kaip į sektiną nesmurtinės kovos dėl nepriklausomybės pavyzdį. Jo Šventenybė Dalai Lama buvo pirmasis karališkosios giminės atstovas, pasveikinęs Lietuvą atkūrus nepriklausomybę. Kreipimąsi galima perskaityti čia

Taip pat Tibeto dvasinio lyderio atvykimo proga Vilniuje rugsėjo 7-28 dienomis vyks Tibeto kultūros dienos. Anot vizito organizatorių, visų renginių sėkmė didžia dalimi priklauso nuo viešos Jo Šventenybės paskaitos rugsėjo 13 d., „Kelias į Taiką ir Laimę Globalioje visuomenėje“ Siemens Arenoje, kadangi visos už bilietus į paskaitą surinktos lėšos skiriamos su Jo Šventenybės vizitu susijusioms išlaidoms, taip pat ir kultūros dienų kaštams, padengti. Surinkus daugiau lėšų – jos bus panaudotos tiems tikslams, kuriuos nurodys Jo Šventenybė Dalai Lama XIV. Organizatoriai, stengdamiesi užtikrinti finansinį skaidrumą ir pabrėžti, jog vieša paskaita yra nekomercinis ne pelno siekiantis renginys, vizitu nesiekiama pasipelnyti, viešai skelbia ir nuolat atnaujina renginio sąmatą ir surinktų lėšų kiekį. Visa informacija kasdien atnaujinama http://www.freetibet.lt

Atnaujinta Tibeto kultūros dienų programa čia