2013 09 08

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Mons. Robertas Šalaševičius: „Sveika, Dievo Gimdytoja!“

Katalikų liturgijoje ypatingai pažymimi tik trys gimtadieniai: mūsų Išganytojo – Jėzaus Kristaus, šv. Jono Krikštytojo ir Švč. Mergelės Marijos.

Pagal slėpiningą savo planą, Dievas panorėjo, kad Jo Sūnus gimtų iš moters. Šiandien Evangelijoje skaitome aprašymą, kaip angelas paskatina šv. Juozapą „pasiimti į savo namus“ sužadėtinę Mariją, kuri jau laukėsi kūdikio. Juozapas atpažįsta, kad Marijos asmenyje pildosi Dievo duotieji pažadai.

Katalikų Bažnyčia, atsižvelgdama į šią ypatingą misiją, gerbia Mergelę Mariją kaip tą, kuri yra išrinkta gimdyti pasauliui Išganytoją.

Ir šiandien kaskart, kai kreipiamės į Dievo Motiną malda, ji mistiniu būdu tarsi dar kartą pagimdo Išganytoją asmeniškai mums.

Homilijos autorius – monsinjoras Robertas Šalaševičius, Vilniaus arkikatedros rektorius, Vilniaus arkivyskupijos kancleris.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.