2013 10 07

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui – pasaulinė premjera Telšių katedroje

Žemaitijai švenčiant Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejų šiais – 2013 metais šiam įvykiui paminėti vyksta daug renginių. Vienas toks įvyko spalio 6 dieną, sekmadienį, Telšių Katedroje. Tos dienos popietę čia įvyko įspūdingas sakralinės muzikos koncertas, sutraukęs didelį būrį klausytojų.

Kompozitorių sąjungos fondas „Ars&sonori“ pristatė Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, kompozitoriaus Algirdo Martinaičio kurinį Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui – oratoriją „Gailestingumo Altorius“ ir kantatą „Obalsis Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui“. Telšių Katedroje įvyko pasaulinė premjera. Dalyvavo šie garsūs atlikėjai: Nelė Kovalenkaitė, kuri atliko soprano partiją, Laura Zigmantaitė – mecosopranas, vargonavo Jūratė Bunzaitė. Taip kūrinius atlaiko Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, vadovaujamas Tomo Ambrozaičio. Grojo Klaipėdos kamerinis orkestras, kurio vadovas Mindaugas Bačkus. Dirigavo – maestro Tomas Ambrozaitis.

Šį įspūdingą renginį vedė Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas prof. Jonas Vytautas Bruveris.

Į koncertą įėjimas buvo nemokamas. Po apie dvi valandas trukusio koncerto sužavėti klausytojai atlikėjus sveikino ilgais griausmingais plojimais ir gėlių žiedais, o visų klausytojų vardu padėkojo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM.

Šis telšiškiams skirtas koncertas – premjera puiki dovana Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus proga, vienas iš šiuolaikinės sakralinės muzikos ciklo renginių, puikiai įsikomponavo į jubiliejinių renginių eilę.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas 

Nuotraukos Edvino Bružo

Telšių vysk. inf.