Sunku skaityti? Padidink tekstą arba klausyk, spausdamas ant aA ar garsiakalbio straipsnio pradžioje. Nepamiršk -> Paremti
Neįskaitai? Klausyk. Patiko? Gali paremti. Ačiū!

2013 11 14

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

K. Donelaičio 300-osios gimimo metinės įtrauktos į UNESCO sukakčių sąrašą

Lapkričio 5–20 dienomis vykstančios UNESCO Generalinės konferencijos metu Paryžiuje jau paskelbtas UNESCO ir valstybių narių minimų sukakčių sąrašas. Į jį tarp kitų daugiau kaip 100 pasaulio kultūrai, švietimui, mokslui, istorinei atminčiai svarbių datų Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos prašymu įtrauktos rašytojo Kristijono Donelaičio (1714–1780) 300-osios gimimo metinės. Taip pat į sąrašą pateko kita Lietuvos pateikta sukaktis – kompozitoriaus, rašytojo, diplomato Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) 250-osios gimimo metinės (ši sukaktis pateikta kartu su Baltarusija ir Lenkija).

2014 m. sausio 13 d. Paryžiuje UNESCO būstinėje numatomas Donato Katkaus vadovaujamo Šv. Kristoforo kamerinio orkestro ir choro „Jauna muzika“ (meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas) pasirodymas, kurio metu bus atliekama Broniaus Kutavičiaus oratorija „Metai“. Tai vienas iš valstybinės 2014 m. K. Donelaičio sukakties minėjimo renginių. Taip pat vyks kilnojamosios parodos, minėjimai bei mokslinės konferencijos Vilniuje ir Karaliaučiuje, spektakliai, K. Donelaičio skulptūros pristatymas visuomenei.

K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinės bus paminėtos ir renginiais Seime – gruodžio 10 d. įvyks šiai sukakčiai skirtas iškilmingas Seimo minėjimas, taip pat bus atvertos menininkų parodos.

Kas dvejus metus skelbdama minimų datų sąrašą, UNESCO prisideda prie pasaulinės ar regioninės reikšmės įžymių asmenybių, svarbių jubiliejinių įvykių ar kt. sukakčių populiarinimo valstybėse narėse. Be to, minimos datos glaudžiai siejasi su UNESCO vertybėmis ir siekiais švietimo, mokslo, kultūros, socialinių ir humanitarinių mokslų bei informacijos ir komunikacijos srityse ir skatina toleranciją, taiką, kultūrų dialogą bei tautų tarpusavio supratimą. Valstybės narės, pateikdamos kandidatūras minimų datų sąrašui, įsipareigoja rengti toms sukaktims skirtus paminėjimo renginius.

Į 2014–2015 m. minimų sukakčių UNESCO sąrašą taip pat įtrauktos garsių rašytojų: Margeritos Diura (Marguerite Duras), Romeno Gari (Roman Gary), Bohumilo Hrabalo, Taraso Ševčenkos, Michailo Lermontovo sukaktys, dailininko El Greco, Sankt Peterburgo valstybinio Ermitažo muziejaus įkūrimo jubiliejai ir daug kitų žinomų asmenybių gimimo ar mirties, įvykių ar institucijų įkūrimo datos.

 

195 UNESCO valstybės narės ir 9 asocijuotos valstybės narės į UNESCO sukakčių sąrašą kas dvejus metus gali pateikti pasaulio kultūrai, švietimui ir mokslui nusipelniusių žmonių bei įvykių jubiliejinių datų kandidatūras. Lietuvos sukaktys į minėtą sąrašą buvo įtrauktos jau šešis kartus: Martyno Mažvydo katekizmo išleidimo 450-osios metinės (1996–1997 m.); Adomo Mickevičiaus 200-osios gimimo metinės (1998–1999 m.); Ignoto Domeikos 200-osios gimimo metinės (2002–2003 m.), Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-osios metinės (2004–2005 m.); Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 100-osios mirties metinės (2010–2011 m.), Meilės Lukšienės 100-osios gimimo metinės (2012–2013 m).

2013 m. visoje Lietuvoje vyko ir dar vyksta renginiai, skirti paminėti literatūrologės, edukologės, Lietuvos švietimo reformos pradininkės Meilės Lukšienės 100-ąsias gimimo metines. Gruodžio 12–18 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje įvyks šiai sukakčiai dedikuojamų renginių – fotografijų parodos „Mokykla su Meile“ (fot. Ramūnas Danisevičius) ir projekto „Menininkas mokykloje“ (lekt. Milda Laužikaitė) pristatymas š. m.

Šia proga lapkričio 15 d., penktadienį, 10.30 val. Seimo III rūmų Konferencijų salėje vyks konferencija „Dr. Meilės Lukšienės idėjos ir mokinių įtraukties didinimas“.

Pranešimas parengtas pagal Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato pateiktą informaciją

Negali skaityti?

Spausk ant garsiakalbio ir klausyk. Išklausei? Patiko? Gali prisidėti paremdamas.

Paremsiu