2013 12 10

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lietuva išreiškė didelį susirūpinimą dėl Europos Parlamente svarstomos Estrelos rezoliucijos

Seimas 66 balsais už, 14 prieš ir 8 susilaikius priėmė rezoliuciją, kuria išreiškė didelį susirūpinimą dėl šiuo metu Europos Parlamente svarstomos parlamentarės Edite Estrelos pateiktos rezoliucijos, susijusios su vaikų lytiniu švietimu. 

Prieš šią Seimo rezoliuciją, kurią pateikė parlamentaras Petras Gražulis, pasisakė tik dvi – Liberalų ir Socialdemokratų.

Visa Lietuvos Seimo rezoliucija Europos Parlamentui skamba taip:

„Lietuvos Respublikos Seimas,

reikšdamas didelį susirūpinimą, kad rezoliucijos projekto, kurį pateikė europarlamentarė Edite Estrela iš Portugalijos, nuostatos kelia grėsmes konstitucinei šeimos sampratai, konstitucinei tėvų teisei ir pareigai – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais bei prieštarauja Europos Sąjungos teisei;

atkreipdamas dėmesį, jog vaikų lytinis švietimas yra labai svarbus asmenybės formavimosi veiksnys, tačiau šeima yra pagrindinė socialinė institucija ir jos teisė auginti bei ugdyti vaikus turi būti visų pripažįstama, o šis procesas neatsiejamas nuo tėvų laisvos valios ir atsakomybės;

primindamas, kad Europos Parlamente priėmus minėtą rezoliuciją, Europos Sąjungos šalys būtų raginamos užtikrinti, kad masturbacija ankstyvoje kūdikystėje prisideda prie lytinio švietimo bei kad vaikai iki 6 metų jau turi žinoti apie intymius santykius tarp tos pačios lyties, o iki 9 metų jau turi gauti informacijos apie kontracepcijos metodus;

konstatuodamas, jog Europos Sąjungoje turi būti laikomasi valstybių stojimo sutartyje įtvirtinto principo gerbti nacionalinės kultūros ir religijos tradicijas;

solidarizuodamasis su tarptautinėms vaikų teises bei laisves ginančioms nevyriausybinėms organizacijoms, ginančiomis tarptautines vaiko teises į kūdikystę ir vaikystę, Lietuvos Seimas neigiamai vertina Edite Estrelos rezoliuciją,

kreipiasi į Europos Parlamentą ragindamas atmesti Editos Estrelos rezoliucijos projektą „Seksualinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės“ ir pripažinti jos nuostatas žalingomis Europos tradicijai, teisei bei moralei.“

Primename, kad prieš šią Europos Parlamente svarstomą Estrelos rezoliuciją yra pasisakiusi ir Lietuvos vyskupų konferencija bei 30 Lietuvos šeimoms ir tėvams atstovaujančių visuomeninių organizacijų.