Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2013 12 11

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Fokoliarai visame pasaulyje švenčia 70-ąjį gimtadienį

„Po septyniasdešimties metų galime vėl pradėti iš naujo. Tai nėra žvilgsnis į praeitį norint ją apverkti, bet tai grįžimas šaknų link, suteikiant naują spindesį ir konkretumą universaliam vienybės idealui, kurį Chiara paliko kaip brangų palikimą“. Taip tarptautinio fokoliarų judėjimo vadovė Maria Voce nusako dviejų su puse milijono judėjimo dalyvių nuostatą minint judėjimo gimtadienį.

1943 gruodžio 7 dieną jauna italė Chiara Lubich ištarė „taip“ Dievui, pasišvęsdama jam savo gimtajame mieste Trente, Šiaurės Italijoje – pati iki galo nesuvokdama šio žingsnio svarbos.

„Chiara degė aistra Dievui ir žmonijai. Per ją Dievas pasauliui dovanojo dvasingumo srovę, kurios skiriamasis bruožas – vienybė“, – rašoma judėjimo išplatintame pranešime. Antrojo pasaulinio karo baisumuose, skaitydama Evangeliją kartu su savo pirmosiomis bendražygėmis Chiara atrado žodžius: „Tegul visi bus viena“ (Jn. 17, 21). Šie Jėzaus maldos žodžiai tapo gimstančio Judėjimo siekiu.

Šiomis dienomis pasaulinė fokoliarų šeima iš 192 šalių didesnėmis ar mažesnėmis grupėmis septyniasdešimties metų sukaktį paminėjo virtualiame susitikime. Interneto ryšys sujungė ne vien Europos ar JAV miestus, bet ir itin sunkių išbandymų patiriančias valstybes – Filipinus, Tailandą, Siriją, Pakistaną, Centrinę Afriką, Nigeriją. 

Šiandien judėjimas vykdo daugiau nei tūkstantį socialinių iniciatyvų; yra įkūręs nevyriausybinių organizacijų, tokių kaip įvaikinimo per atstumą asociacijos ar New Humanity prie JTO; subūręs tarptautinį mokslininkų tinklą, įkūręs universitetinį institutą „Sophia“; plėtoja savitą politinę ir ekonominę mintį, kurios pavyzdys yra įmonės, veikiančios pagal Bendrystės ekonomikos modelį.

Edukaciniai ir plėtros projeketai vyksta įvairiose socialinėse sferose: kalėjimuose, socialiai jautriuose kvartaluose, imigrantų kasdienybėje ir pan. Fokoliarai bando įsiklausyti į šių dienų žmonijos poreikius ir eiti į visuomenės pakraščius link tų, kurie išgyvena materialinį ar dvasinį skurdą.

Fokoliarų judėjimas prašo pradėti Chiaros Lubich beatifikacijos bylą

Neneigiant visų šių iniciatyvų svarbos, Fokoliarų judėjimas 2013 metais pagrindiniu savo tikslu laiko atsigręžti į tai, kas yra Chiaros Liubich dvasinio paveldo ašis: kasdieniame gyvenime gyventi, anot jos, „Evangelijos perlu“: tarpusavio meile tarp visų ir su visais, kad pasaulis taptų žmoniškesnis, gyvybingesnis, šviesesnis ir broliškesnis.

„Per Chiaros Liubich ištartą „taip“, Dievas prieš 70 metų pradėjo naują vienybės ir visuotinės brolybė istoriją žemėje“, – teigiama komunikate. Šiandien kartu su katalikais šiuo keliu eina daugybė žmonių, priklausančių įvairioms krikščioniškoms bažnyčioms, religijoms, taip pat ir geros valios žmonės, neturintys religinių įsitikinimų.

Gruodžio 7 d. Fokoliarų judėjimas oficialiai pranešė apie pradėtą Chiaros Lubich beatifikacijos bylą.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite