2013 12 15

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Kun. Arūnas Peškaitis OFM. „Ar mums laukti kito?“

„Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“ – šis klausimas aktualus ir kiekvienam iš mūsų, lygiai kaip ir pirmajai Jėzaus mokinių bendruomenei.

Jonas Krikštytojas siunčia savo mokinius su šiuo klausimu pas Jėzų – būdamas Senosios Sandoros žmogus, jis Mesiją suprato kaip politinį, pilietinį ir tautinį vadą.

Kristus neteikė tokių vilčių. Atsakydamas Jonui, išvardija darbus, kurie Senajame Testamente pateikiami kaip neabejotini Mesijo ženklai: raišieji vaikšto, aklieji mato, kurtieji girdi, vargdieniams skelbiama Geroji Naujiena. Trūko tik vieno, dar vieno ženklo – valdžios siekimo.

Homilijos autorius – pranciškonas, Vilniaus Bernardinų bažnyčios kunigas.