2014 01 06

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min.

Enrika Striogaitė. Angelo ir šviesios atminties dialogas

L. Strioga „Angelas su fleita“

Kauno Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčios Konferencijų salėje sekmadieniais vyksta kultūrinių renginių ciklas – „Dialogas: Žodis ir spalva“. Visai neseniai sakralioje erdvėje buvo galima išvysti skulptoriaus Leono Striogos naujausią angelų kolekciją ir kunigo Arvydo Žygo fotoportretų parodą.

Advento laiką pradėjusios parodos, papildytos muzika: pirmąjį advento sekmadienį klausytojus užbūrė solistė Rita Preikšaitė ir pianistė Rūta Blaškytė, parengusios repertuarą švč. Mergelės Marijos garbei. Kitus sekmadienius koncertavo solistas Mindaugas Jankauskas, bardas Algirdas Svidinskas, dainininkė Veronika Pavilionienė. Po muzikinės dalies susirinkusieji aplankydavo L.Striogos angelus, prisiminė tarnystei atsidavusį kunigą A.Žygą.

„Ateinu čia kiekvieną sekmadienį, ir vos išlaukiu kito šventadienio – taip gera, kai širdį nuskaidrina muzika, o tu angelučių jau taip pasiilgstu, jau taip“, – atviravo ponia Rita. Ir išties, žvelgiant į skulptoriaus L.Striogos sukurtus angelus nejučia imi šypsotis: gal jiems, gal drauge susirinkusiems, o gal net pačiam sau. „ Vieni kalba su angelais, kiti – su velniais, o aš noriu kalbėti su žmonėmis apie angelus“, – kadais yra ištaręs ir tarsi nusakęs savo kūrybos moto L.Strioga, šioje parodoje, pasak meninininko, pristatantis tokius labai žemiškus, apvalių formų angelus, sukurtus per pastaruosius metus. Žinoma, kaip visada, L.Strioga išlieka poetiškas, ką ypač pabrėžia jo kūrinių pavadinimai: „Sunku angelui žemėje“, „Angelas girdi tave“, „Ieškantis žmogaus širdies“, „Angelo liūdesys man širdį pripildo“. „Gal ir nereikėtų tokių, gal perdaug jausmingi“, – suabejoja skulptorius, – bet ką jau padarysi – aš jau toks“, – ir šypteli. O ta šypsena tokia ir valiūkiška, ir žaisminga, ir drauge angeliška – kas galėtų paneigti, kad L.Strioga su tais angelais iš tikrųjų nepasikalba.

Nuo sienų į angelus ir susirinkusiuosius iš fotografijų žvelgė šviesios atminties kunigas Arvydas Žygas, kurį Lietuvoje pažinojo labai daug žmonių, gerbė ir mylėjo jo atsidavimą, pagalbą. Klausantis jį pažinojusių žmonių prisiminimų, atrodo, kad jis niekam nėra pasakęs taip įprastos frazės: „Neturiu laiko“, buvo jautrus ir atidus, nors kartais išties sunku suvokti kaip toks galėjo būti ir nuveikti kalnus.

Gimęs ir išaugęs Jungtinėse Amerikos Valstijose Arvydas Petras Žygas visada jautė nenumaldomą ilgesį tėvų žemei – Lietuvai. Norėdamas būti arčiau Lietuvos, studijavo baltų kultūrą Čikagos lietuvių pedagogikos institute. Drauge su profesore Marija Gimbutiene lankydavosi Punsko krašte ir užrašinėjo senąsias liaudies dainas, fotografuodavo Punsko ir Seinų krašto dainininkes. Negalėdamas lankytis Lietuvoje, jis kaip ir daugelis užsienyje gyvenusių lietuvių vyko į Punsko kraštą pabūti lietuvių žemėje ir pabendrauti su ten gyvenančiais lietuviais.

Vėliau Čikagos Ilinojaus universitete Arvydas Žygas įgijo antropologijos ir chemijos mokslų bakalauro laipsnį, po to – biochemijos magistro laipsnį su medicininės antroplogijos specializacija. Tame pačiame universitete įgijo filosofijos daktaro laipsnį. Atėjo ir laikas kai jis pirmą kartą, 1988 m., galėjo apsilankyti Lietuvoje, Vilniaus universiteto Medicinos fakultete pagal mokslinių mainų programą.

1990m. įstojo į Jėzuitų naujokyną, studijavo jėzuitų formacijos centre Genujoje (Italija) bei atliko klinikinę praktiką Turino Šv. Kotolengo ligoninėje. 1995 m. grįžo į Čikagą slaugyti sunkiai sergančios motinos, pradėjo studijuoti teologiją Čikagos Lojolos universitete. Pageidaujant Kauno kunigų seminarijos rektoriui, siekdamas įgyti tinkamą kunigo šventinimams formaciją, grįžo į Lietuvą. Studijuodamas seminarijoje, įsitraukė ir į būsimų kunigų sielovadinį ugdymą. 1996-1999 m. taip pat studijavo ir Meriveilo instituto Teologijos fakultete Birmingeme (Didžioji Britanija). Baigė teologijos magistro studijas (magistro laipsnį gavo Vytauto Didžiojo universitete).

2000m. birželio 29 d. priėmė kunigo šventimus ir buvo paskirtas Kauno arkikatedros bazilikos vikaru, po poros mėnesių buvo paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu. Vytauto Didžiojo universitete ėjo antropologijos asocijuoto profesoriaus, po to -pastoracinės teologijos asocijuoto profesoriaus pareigas, skaitė paskaitas. Kauno medicinos universitete buvo kapelionu ir vizituojančiu antropologijos profesoriumi. Kapeliono pareigas ėjo ir Kauno psichiatrijos ligoninėje, taip pat patarnavo seserims kazimierietėms Pažaislyje ir seserims kotrynietėms Kaune.

Kunigas A.Žygas mirė 2011m. gegužės 7 d. JAV. Vilniaus Vadybos ir psichologijos institute yra įkurta prof. Arvydo Žygo biblioteka. Joje yra daugiau kaip 1100 įvairių knygų: psichologijos, antropologijos, sociologijos, teologijos, meno, vadybos, biochemijos, medicinos, etikos, filosofijos, edukologijos, religijotyros temomis.

Sausio 12 d. skulptoriaus L.Striogos kūrinių ir kunigo A.Žygo fotoportretų parodą pakeis dailininko Viliaus Ksavero Slavinsko tapybos darbai.

Beje, nemažai žmonių parodoje ilgam stabtelėdavo prie užrašytos A.Žygo ištarmės, paskui ieškodavo tušinuko ir nusivildavo jo neradę, nes išmintingus ir gerumu spinduliuojančius žodžius norėdavo nusirašyti. Taigi publikuojame ir kunigo A.Žygo užrašytus žodžius, galbūt jų kam nors dabar labai reikia.

Ateikite visi, kas tik norite.
Ateikite tikintys ir netikintys, atradę ir ieškantys.
Ateikite nusivylę, pilni skausmo.
Ateikite niekada skausmo nematę.
Ateikite kadaise persekioti, pažeminti už tikėjimą.
Ateikite kadaise persekioję ir pažeminę kitus.
Bet ateikite dirbti, mokytis, mąstyti.
Ateikite kurti, o ne griauti.
Ateikite tarnauti, o ne valdyti.
Ateikite gauti, bet mokykitis duoti.
Ateikite klausti, bet mokykitės klausyti.
Ateikite kalbėti, bet mokykitės išgirsti.
Ateikite pasiguosti, bet mokykitės paguosti.
Ateikite ieškodami supratimo, bet mokykitės suprasti.
Ateikite tam, kad jums labai reikia šios bendruomenės,
ir būkite čia, kai kitiems jūsų reikės.
Ateikite, nes čia gera, bet padarykite, kad būtų dar geriau.
Ateikite visi.
Ateikite iš visur, kur buvote.
Studijuokime, diskutuokime, mąstykime,
tobulinkimės, melskimės,
tarnaukime, mirkime sau
ir dalinkimės šiais Dievo dovanotais laimėjimais,
kurie ateis iš mūsų darbo, kad tauta galbūt prisikelti.
Bet virš visko ateikite ne dėl savęs,
ne dėl kito žmogaus,
bet ateikite dėl Kristaus.
Tai yra vienintelė prasmė.
Tai yra sunkiausiai suprantamas,
sunkiausiai pasiekiamas,
bet vienintelis kelias.

Prof. dr. Arvydas Žygas