2014 01 11

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

„Estrelos projektas” vėl Europos Parlamente

Nepaisant 2013 m. gruodžio 10-ąją Europos Parlamento priimtos „Lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių“ rezoliucijos  ir toliau bandoma „prastumti“ vadinamąją „Estrelos darbotvarkę” –  praktiškai neribotos teisės į abortus įteisinimą, sąžinės laisvės apribojimus,  privalomą lytinį švietimą pradinėse ir vidurinėse mokyklose.

Gruodžio 10-ąją EP priimtoji rezoliucija nustato aiškias ribas – šie klausimai priklauso išimtinai nacionalinei kompetencijai ir neturi būti spendžiami visos Europos Sąjungos mastu. Šis dokumentas  buvo priimtas kaip alternatyva labai kontroversiškam rezoliucijos projektui, kurį pateikė Portugalijai atstovaujanti europarlamentarė, socialistė E. Estrela.

Tačiau ši pergalė, kurią pasiekė ES piliečių dauguma, susitelkusi ginti subsidiarumą, tėvų teises, žmogaus orumą ir sąžinės laisvę, proabortinių lobistų, kaip antai Tarptautinės planuotos tėvystės federacijos, suvokiama kaip pralaimėjimas.

Nepaisant to, kad alterantyvioji rezoliucija buvo priimta laikantis visų demokratijos procedūrų, E. Estrela buvo itin agresyviai nusiteikusi savo kolegų europarlamentarų, balsavusių už alternatyvą, atžvilgiu. Ji apšaukė juos „hipokritais ir tamsuoliais”.

Taigi, prisimenant tokį ponios Estrelos elgesį, nieko neturėtų stebinti tai, jog dabar Europos Parlamento Socialistų ir demokratų grupė  (SDG) vėl bando „prakišti“ ankstesnįjį projektą, kurį labai aktyviai remia stiprus komercinis abortus remiantis lobis: IPPF, Amnesty international, Marie Stopes International, ILGA Europe, Europos humanist federacija, Reprodukcinių teisių centras ir daugiau nei 30 kitų nevyriausybinių organizacijų.

Todėl, matyt, neatsitiktinai sausio 16 d. Europos Parlamento plenarinio posėdžio darbotvarkėje staiga atsirado punktas apie Europos Sąjungos Komisijos pareiškimą „Dėl nediskriminacijos seksualinės ir repodukcinės sveikatos ir teisių srityje”. Akivaizdu, kad SDG ruošiasi dar vienam bandymui priimti jiems svarbią rezoliuciją, pasinaudodama 110-ąją Europos Parlamento reglamento taisykle, be kita ko, numatančia, kad „Komisijos, Tarybos ir Europinės Tarybos nariai gali bet kuriuo metu  paprašyti Parlamento Pirmininko leidimo padaryti pareiškimą.” Rezoliucija gali būti pridėta vėliau: „Įtraukdamas į savo dabotvarkę pareiškimą, kuris palydimas debatų, Parlamentas turi nuspręsti ar šiuos užbaigti rezoliucijos patvirtinimu.”  

Kitaip sakant, SDG nepritaria EP demokratinėms ES procedūroms, negerbia subsidiarumo principo „seksualinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių” srityje, nepaisant aiškios EP pozicijos, išreikštos gruodžio 10 d. balsavimo metu.

FAFCE (Europos katalikų šeimų asociacijų federacija) išreiškė susirūpinimą SDG veiksmais, kurie gali sukelti rimtų abejonių Europos Sąjungos demokratinių procedūrų patikimumu. FAFCE ir toliau akylai stebės šio proceso eigą ir sieks nuolat informuoti nevyriausybines organizacijas bei piliečius apie visus, su keliamu klausimu susijusius, Europos Parlamento veiksmus.

Piliečių bendruomenė CitizenGo (www.citizengo.org), siekianti pagerinti ir paskatinti piliečių dalyvavimą visuomeniniame gyvenime savo šalyse bei tarptautiniu mastu bei įgalinti tuos, kurie gina žmogaus orumą, gyvybę, šeimą ir laisvę, ragina pasirašyti peticiją, išreiškiančią nepritarimą „Estrelos rezoliucijai”, kad jis būtų išgirstas Europos Parlamente.

Pairašyti galima čia: http://www.citizengo.org/en/2410-withdraw-eu-commission-proposal-make-declaration

Parengta pagal FAFCE ir CitizenGo informaciją