2014 01 19

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Kun. Mindaugas Malinauskas SJ. Žiūrėk ir pamatyk

Šiandien bažnyčiose skaitoma Evangelijos ištrauka pasakoja apie Jono Krikštytojo
liudijimą. Jonas mėgina atskleisti žmonės lig tol tik jam vienam žinomą paslaptį – štai šis vyras yra lauktasis Mesijas, Dievo avinėlis.

Dar kartą skaitome apie Jėzaus krikšto įvykį, kurį šįkart matome Krikštytojo akimis. Jis savo klausytojus ragina – stebėkite ir pamatykite Jėzų. Kodėl? Apie tai 
homilijoje aiškina jėzuitas kunigas Mindaugas Malinauskas.

Autorius yra Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektorius.