2014 01 21

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Paskelbta kasmetinė žmogaus teisių Tibete situacijos ataskaita

Pasaulis su Tibetu

Tibeto žmogaus teisių ir demokratijos centras paskelbė 2013-ųjų kasmetinę žmogaus teisių Tibete situacijos ataskaitą ir specialią ataskaitą apie Tibete taikomą perauklėjimo per darbą (PPD) sistemą, pavadintą „Tibeto Gulagai“.

2013-ųjų kasmetiniame pranešime, paskelbtame tibetiečių ir anglų kalbomis, labiausiai susitelkiama ties civilinėmis ir politinėmis žmonių tiesėmis, religine priespauda, ekonomika, socialinėmis bei kultūrinėmis teisėmis, Kinijos vystymosi strategija ir nesiliaujančius susideginimo atvejus.

Pagrindinė 2013-ųjų metų ataskaitos tema – besitęsianti klajoklių perkėlimo ir apgyvendinimo politika. Kinijos valdžia Tibeto klajoklius verčia palikti savo protėvių žemes ir persikelti į miestus, kuriuose jie negali puoselėti per šimtmečius nusistovėjusio gyvenimo būdo. Miestuose jie gauna daug mažesnę valstybinę paramą nei iš Kinijos atvykę darbininkai, todėl susiduriama su didelėmis įdarbinimo, užimtumo ir pragyvenimo problemomis. Apskaičiuota, kad maždaug 90% visų tibetiečių klajoklių Qinghai provincijoje buvo perkelti iki 2013-ųjų pabaigos. Nors viešai deklaruojama pagalba ir klajoklių švietimas, tačiau pagrindinė klajoklių iškeldinimo priežastis yra gamtos resursų kupinų žemių eksploatacija. Šalies valdomos kasybos kompanijos jau yra pradėjusios masinę brangiųjų mineralų, tokių kaip varis, chromas, auksas, bei naftos gavybos, kampaniją Tibeto regione.

Į 2013-ųjų Tibeto žmogaus teisių ir demokratijos centro paskelbtą ataskaitą įeina tyrinėjimų darbai gauti bendradarbiaujant su žmogaus teisių studentais iš Gelfo (Guelph) universiteto Ontaryje, Kanadoje.

Į 2013-ųjų Tibeto žmogaus teisių ir demokratijos centro paskelbtą ataskaitą tai pat įeina nauji duomenys iš Tibeto. Ją sudaro tibetiečių gyvenančių Tibete išskirtiniai interviu apie susideginimus, klajoklių perkėlimus, cenzūrą, kalbos bei žemės teises, jų pažeidimus. Interviu duoti tibetiečių gyvenančių Amchok (Amuqu – kin.), Labrang (Xiahe – kin.), Rebkong (Tongren – kin.), Chentsa (Jianzha – kin.), Machen (Dawu – kin.), Mangra (Guinan – kin.) ir Golok (Guoluo – kin.) apygardose.

Tibeto žmogaus teisių ir demokratijos centro specialioje ataskaitoje „Tibeto Gulagai“ tiriama perauklėjimo per darbą sistema Tibete, jos istorija, evoliucija, nagrinėjami dabartiniai PPD įstatymai, kaip jie pažeidžia tarptautinius priverstinio darbo ir kankinimo draudimus. Ataskaitoje patiekiami interviu su žmonėmis išgyvenusiais PPD sistemą, jų asmeninės įkalinimo priverstinėse darbo stovyklose istorijos.

Vėlyvą 2013-ųjų gruodį Kinija pareiškė naikinanti PPD sistemą, kurią prievartos būdu naudojo daugiau nei penkis dešimtmečius įkalinti tiek politinius disidentus, tiek kitus valdžios kritikus.

Ataskaitoje teigiama, kad Kinijos valdžia ir anksčiau yra žadėjusi įgyvendinti reformų žmogaus teisių srityje, tačiau tai realiai nebuvo įgyvendinta, todėl ir kalbos apie PPD sistemos naikinimą kol kas lieka tik pažadais. Įvairios žmogaus teisių organizacijos yra išreiškusios susirūpinimą, kad žadamos reformos bus tik kosmetinės, o perauklėjimo darbu sistema bus pakeista kita savavališka laisvės atėmimo įteisinančia forma. Nors Kinijos Liaudies Respublika tokius tvirtinimus bandė paneigti, tačiau ataskaitoje pabrėžiama, kad kol nebus imtasi skaidrių PPD veiklą naikinančių veiksmų, bus pagrindas skeptiškiems reformų vertinimams.

Pasak Tibeto žmogaus teisių ir demokratijos centro, bet kokios perauklėjimo per darbą, o tai tolygu laisvės atėmimui, priverstiniam darbui bei kankinimams, formos turėtų būti panaikintos, nes tokia prievarta prieš žmones plačiai taikoma Kinijos Liaudies Respublikoje.