2014 03 06

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Į Vilnių atvyko šv. Jono Bosko relikvijos

Ketvirtadienį 10.30 val. tikintieji prie Vilniaus arkikatedros bazilikos pasitiko kunigo, saleziečių ordino įkūrėjo, šv. Jono Bosko relikvijas. Jas į šventovę iškilmingai palydėjo J. E. kardinolas Audrys Juozas Bačkis, vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis bei katedroje tarnaujantys ir kitų parapijų kunigai.

Po Lietuvą relikvijos keliauja iš dirbtinių sakų pagamintoje tikro šv. Jono Bosko ūgio figūroje. Joje įdėta dešinioji šv. Jono Bosko plaštaka. „Kodėl pasirinkta ši šventojo kūno dalis? Todėl, kad šią dešiniąją ranką Jonas Bosko daugybę kartų iškėlė į dangų, rodydamas jaunimui švento gyvenimo pavyzdį, šia ranka jis suteikdavo išrišimą iš nuodėmių per išpažintį, šia ranka laimindavo žmones“, – sakė kunigas salezietis Luca Barone.

Evgenios Levin nuotrauka

Po pietų šv. Jono Bosko relikvijos iš Vilniaus arkikatedros bus pervežtos į Šv. Jono Bosko parapijos bažnyčią Lazdynuose, kur tarnauja broliai saleziečiai. Relikvijos Vilniuje bus pagerbiamos iki kovo 10 d. Pamaldų programą rasite čia.

Evgenios Levin nuotraukos